Ścieżka nawigacji

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Tytuł

Konsultacje w sprawie globalnego podejścia do kwestii migracji

Obszary polityki

Sprawy wewnętrzne, migracja, współpraca na rzecz rozwoju, stosunki zewnętrzne

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje.

Czas trwania konsultacji

Od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia 6 czerwca 2011 r. (8 tygodni)

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii, które zostaną uwzględnione w komunikacie Komisji w sprawie globalnego podejścia do kwestii migracji.

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedzi mogą nadsyłać sami obywatele, a także organizacje i instytucje państwowe.

  • Osoby występujące w imieniu własnym mogą przesłać odpowiedź, klikając tutaj.
  • Jeżeli biorą Państwo udział w konsultacjach w imieniu organizacji, w celu przesłania uwag prosimy kliknąć tutaj.
  • Jeżeli biorą Państwo udział w konsultacjach w imieniu organu władzy publicznej, w celu przesłania uwag prosimy kliknąćtutaj.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych. Proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z konsultacjami, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz dokument będący przedmiotem konsultacji

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Zobacz kwestionariusz

Dane kontaktowe

Odpowiedzialne służby:
Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych
Dział 02 – Sprawy międzynarodowe

E-mail: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B – 1049 Brussels

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Additional tools