Mogħdija tan-navigazzjoni

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Titlu

Konsultazzjoni dwar l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni

Qasam/Oqsma politiċi

L-Affarijiet Interni; Migrazzjoni; Kooperazzjoni għall-iżvilupp; Relazzjonijiet esterni

Grupp(i) fil-mira

Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna biex jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni.

Perjodu ta' konsultazzjoni

Mill-11 ta' April 2011 sas-6 ta' Ġunju 2011 (8 ġimgħat)

Għan tal-konsultazzjoni

L-għan tal-konsultazzjoni hu li jinġabru l-opinjonijiet bil-ħsieb li jkun hemm kontribut għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni.

Kif tibgħat il-kontribuzzjoni tiegħek

Aħna nilqgħu kontribuzzjonijiet minn ċittadini, organizzazzjonijiet u awtoritajiet pubbliċi.

  • Jekk qed twieġeb diin il-konsultazzjoni bħala ċittadin, jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tissottometti l-kontribuzzjoni tiegħek.
  • Jekk qed twieġeb din il-konsultazzjoni f'isem organizzazzjoni, jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tissottometti l-kontribuzzjoni tiegħek.
  • Jekk qed twieġeb din il-konsultazzjoni f'isem awtorità pubblika, jekk jogħġbok ikklikkja hawn to biex tissottometti l-kontribuzzjoni tiegħek.

Il-kontribuzzjonijiet li jaslu se jiġu ppubblikati fuq l-Internet. Huwa importanti li wieħed jaqra l-istqarrija speċifika dwar il-privatezza mehmuża ma' din il-konsultazzjoni għal tagħrif dwar kif id-dejta personali u l-kontribuzzjoni tiegħek se jiġu trattati.

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Ara l-kwestjonarju

Dettalji biex tikkuntattjana

Servizz responsabbli: Direttorat-Ġenerali għall-Affarijiet Interni Unità 02 – Affarijiet Internazzjonali

E-mail: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Indirizz postali:

Il-Kummissjoni Ewropea
Direttorat-Ġenerali għall-Affarijiet Interni
Unità 02 – Affarijiet Internazzjonali
B - 1049 Brussell

Numru ta’ risposti li rċevejna f’din il-konsultazzjoni

Dokumenti ta' referenza u konsultazzjonijiet relatati oħra

Additional tools