Naršymo kelias

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Pavadinimas

Konsultacijos dėl visuotinio požiūrio į migraciją

Politikos sritis (-ys)

vidaus reikalai; migracija; vystomasis bendradarbiavimas; išorės santykiai

Tikslinė(s) grupė(s)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. birželio 6 d. (8 savaitės)

Konsultacijų tikslas

Konsultacijų tikslas – surinkti nuomones, į kurias būtų atsižvelgta rengiant Komisijos komunikatą dėl visuotinio požiūrio į migraciją.

Kaip teikti nuomonę

Nuomones gali teikti piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos.

Gautos nuomonės bus skelbiamos internete. Svarbu perskaityti prie šio konsultacinio dokumento pridedamą pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir panaudojamos nuomonės.

Rodyti konsultacijų dokumentą

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Rodyti klausimyną

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba: Vidaus reikalų generalinis direktoratas 02 skyrius. Tarptautiniai reikalai

El. pašto adresas: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Adresas:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Brussels

Per šias konsultacijas gautų atsakymų skaičius

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos

Additional tools