Navigatsioonitee

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Pealkiri

Rände suhtes võetud üldist lähenemisviisi käsitlev konsultatsioon

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Siseküsimused; ränne; arengukoostöö; välissuhted

Sihtrühm(-ad)

Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma.

Konsultatsiooni kestus

11. aprill 2011 – 6. juuni 2011 (8 nädalat)

Konsultatsiooni eesmärk

Konsultatsiooni eesmärk on koguda arvamusi rände suhtes võetud üldist lähenemisviisi käsitleva komisjoni teatise tarbeks.

Kuidas esitada oma seisukohti?

Teretulnud on kodanike, organisatsioonide ja ametiasutuste esitatud teave.

  • Kui osalete konsultatsioonis kodanikuna, klõpsake vastamiseks siia.
  • Kui osalete konsultatsioonis organisatsiooni esindajana, klõpsake vastamiseks siia.
  • Kui osalete konsultatsioonis riigiasutuse esind-ajana, klõpsake vastamiseks siia.

Saadud vastused avaldatakse Internetis. Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooni käigus kohaldatavate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Vaadake konsultatsioonidokumenti

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Vaadake küsimustikku

Kontaktandmed

Vastutav talitus: Siseasjade peadirektoraat Üksus 02 – Välissuhted

E-post: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Brussels

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuste arv

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid

Additional tools