Διαδρομή πλοήγησης

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Τίτλος

Διαβούλευση σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης

Τομέας(είς) πολιτικής

Εσωτερικές υποθέσεις, Μετανάστευση, Αναπτυξιακή συνεργασία, Εξωτερικές σχέσεις

Αποδέκτες

Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή.

Περίοδος διαβούλευσης

Από τις 11 Απριλίου 2011 έως τις 6 Ιουνίου 2011 (8 εβδομάδες)

Στόχος της διαβούλευσης

Ο στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν απόψεις που θα συμβάλουν στην κατάρτιση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Δεχόμαστε παρατηρήσεις από πολίτες, οργανισμούς και δημόσιες αρχές.

  • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση αυτή ως πολίτης, κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.
  • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση αυτή ως οργανισμόςκάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.
  • Αν συμμετέχετε στη διαβούλευση αυτή ως δημόσια αρχήκάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας.

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Προβολή του εγγράφου διαβούλευσης

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Μονάδα 02 - Διεθνείς υποθέσεις

Ηλεκτρ. ταχ.: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Brussels

Αριθμός απαντήσεων που λήφθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

Additional tools