Навигационна пътека

Left navigation

Public consultations

Deadline: 06/06/2011

Наименование

Допитване относно глобалния подход към миграцията

Област/и на политика/и

Вътрешни работи, Миграция, Сътрудничество за развитие, Външни отношения

Целева/и група/и

Всички граждани и организации могат да участват в това допитване.

Период на провеждане на допитването

От 11 април 2011 г. до 6 юни 2011 г. (8 седмици)

Цел на допитването

Целта на допитването е да се съберат становища, които ще послужат при разработването на съобщението на Комисията относно глобалния подход към миграцията.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приветстваме мнения и предложения от граждани, организации и публични органи.

  • Ако участвате в допитването като гражданин, моля щракнете тук, за да изпратите коментарите и предложенията си.
  • Ако участвате в допитването от името на организация, моля щракнете тук коментарите и предложенията си.
  • Ако участвате в допитването от името на публичен орган, моля щракнете тук за да изпратите коментарите и предложенията си.

Получените коментари и предложения ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на личните данни, коментари и предложения е важно да се прочете специалната декларация за поверителност във връзка с допитването.

Разглеждане на поканата за

  • Public consultation on the Global Approach to Migration: Background document English [73 KB]

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Вътрешни работи“ Отдел 02 — Международни отношения

Ел. поща: HOME-02-GAM-QUESTIONNAIRE@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission
Directorate-General for Home Affairs
Unit 02 – International Affairs
B - 1049 Brussels

Брой получени коментари и предложения към тази консултация

Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване

Additional tools