Cale de navigare

Publicaţii electronice

Publicaţiile noastre electronice includ:


Noutăţi - o compilaţie cu toate noile documente publicate pe site-ul DG SANTE, actualizată zilnic.


E-News - ultimele ştiri şi noutăţi de la DG SANTE, selecţionate în funcţie de punctele de interes exprimate, vă sunt trimise pe adresa dumneavoastră de e-mail. Vă puteţi abona la unul sau mai multe subiecte:


Health and Food Safety Newsletterxml

Buletinul informativ al comitetelor ştiinţifice ale CExml Traducerile linkului anterior  - informaţii detaliate despre activităţile celor trei comitete ştiinţifice ale Comisiei Europene (apare de trei ori pe an).


Buletinul informativ Sănătate-UExml Traducerile linkului anterior  - o selecţie tematică a ultimelor ştiri şi activităţi desfăşurate, atât la nivel european, cât şi la nivel internaţional, în domeniul sănătăţii publice (bilunar).


Pentru a vă abona la oricare dintre aceste publicaţii, faceţi clic aici.