Cale de navigare

Granturi

Granturile pentru proiecte publice şi private în domeniul sănătăţii publice, protecţiei consumatorilor, siguranţei alimentare, sănătăţii plantelor şi bunăstării animalelor sunt acordate de Comisie şi de Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori.

Pentru mai multe informaţii şi apeluri la propuneri de proiect, accesaţi:

Comisia publică anual programe de lucru pentru politicile în domeniul sănătăţii şi al protecţiei consumatorilor, care includ orientări generale pentru acordarea granturilor pe parcursul anului respectiv.