Ścieżka nawigacji

Grupa Doradcza ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin
Grupy robocze: porządki dzienne i protokoły posiedzeń z 2011 r.

 

02 December: On the Impact Assessment on the establishment of fees for EFSA and related aspects (scientific assessment of applications for authorisations)

 

4 października: Oświadczenia zdrowotne

30 września: Wyrok w sprawie miodu zawierającego pyłek pochodzący z MON 810

19 września: Przegląd systemu kontroli urzędowych przeprowadzanych w całym łańcuchu żywnościowym

17 czerwca:Komitet Doradczy ds. Zdrowia Zwierząt

23 maja: Możliwość ponownego wprowadzenia do łańcucha paszowego przetworzonego białka zwierzęcego (PBZ) pochodzącego od zwierząt innych niż przeżuwacze
Ocena skutków rewizji tzw. „pakietu higienicznego”

18 lutego: Zdrowie roślin

17 lutego: Ocena wpływu polityki realizowanej przez DG SANTE na WPR

14 lutego:Komitet Doradczy ds. Zdrowia Zwierząt