Ścieżka nawigacji

Dialog z zainteresowanymi stronami

Dialog z zainteresowanymi stronami to proces, w którym instytucja inicjuje dialog z osobami lub organizacjami, na które jej działalność ma bezpośredni wpływ. Chodzi o nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi stronami i uwzględnianie ich opinii przy kształtowaniu polityki. Nie oznacza to, że powinny być one zaangażowane przy podejmowaniu każdej decyzji ani że wszystkie ich żądania powinny zostać spełnione. Chodzi o to, by instytucja szczegółowo rozważyła prezentowane propozycje.

Dialog z zainteresowanymi stronami stanowi kluczowy element procesu kształtowania polityki.