Ścieżka nawigacji

Komitety naukowe
W ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów kwestiami związanymi z produktami niespożywczymi zajmują się trzy komitety naukowe:


Wcześniejsze komitety naukowe ds. bezpieczeństwa żywności

W 2003 r. pięć komitetów naukowych służących Komisji doradztwem naukowym w sprawach bezpieczeństwa żywności włączono do struktur Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął również od Naukowego Komitetu Sterującego odpowiedzialność za doradztwo w zakresie BSE/TSE.

Archiwa wcześniejszych komitetów naukowych ds. bezpieczeństwa żywności: