Cale de navigare

Comitete de reglementare

 

Comitetele de reglementare au un rol important, urmărind ca deciziile şi regulamentele UE privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor să fie aplicabile şi eficiente.

Comisia poate consulta comitetul relevant cu privire la măsurile pe care intenţionează să le aplice, iar acesta emite un aviz.

Comitetele sunt formate din reprezentanţi ai guvernelor şi autorităţilor publice din ţările UE.

Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală (SCFCAH)

Comitetul poate acorda consultanţă în orice domeniu legat de lanţul aprovizionării cu produse alimentare, de la fermă la consumator, ajutând UE să gestioneze eficient riscurile pentru sănătate care pot apărea pe parcurs. Este prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene.

Ordinile de zi şi procesele-verbale ale reuniunilor anterioare cu privire la:

SCFCAH a fost înfiinţat prin Regulamentul 178/2002 privind legislaţia alimentară şi siguranţa produselor alimentarepdf.

Alte comitete permanente:

  1. Sănătatea plantelor (SCPH)
  2. Materiale de înmulţire şi plante ornamentale (SCPOP)
  3. Plante fructifere (SCFP)
  4. Seminţe şi materiale de înmulţire pentru agricultură, horticultură şi silvicultură (SCPS)
  5. Protecţia soiurilor de plante (SCPVR)
  6. Zootehnie (SCZ)
  7. Comitology Committee 2001/18/EC Traducerile linkului anterior English (en)