Ścieżka nawigacji

Konsultacje

Decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu dotyczą nas wszystkich. Rzadko jednak korzystamy z okazji, by wpłynąć na ich kształt, ponieważ większość z nas nie wie, jak to zrobić. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANTE) chce zmienić ten stan rzeczy i zachęca wszystkich do wyrażania swoich opinii.

Pełna lista bieżących konsultacji prowadzonych przez DG SANTE dostępna jest tutaj Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Dostępne są one również na portalu Twój głos w Europie.


Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?

  • Masz okazję wziąć udział w kształtowaniu polityki.
  • Możesz wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące bezpośrednio Twojego zawodu, Twojej społeczności lub całego społeczeństwa.
  • Dzieląc się z nami spostrzeżeniami na temat sytuacji w swoim regionie, być może podsuniesz nam rozwiązania, których jeszcze nie rozważyliśmy.

Wypowiedz się w Internecie

W konsultacjach społecznych dostępnych on-line może wziąć udział każdy. Konsultacje społeczne przeprowadzane są na przygotowawczym etapie prac nad wnioskami legislacyjnymi. Biorąc w nich udział, obywatele mają okazję wyrazić swoje zdanie na dany temat i wskazać Komisji nowe źródła przydatnych informacji.

Nie wszystkie konsultacje są jednak otwarte dla szerokiej publiczności. Niektóre konsultacje – zwłaszcza te dotyczące zagadnień technicznych – organizowane są wyłącznie z myślą o określonych grupach.


Informacje zwrotne

Dzięki informacjom zwrotnym osoby, które wzięły udział w konsultacjach, mogą dowiedzieć się, w jaki sposób uwzględniono ich wkład.

DG SANTE zobowiązuje się do tego, by:

  • publikować na swojej stronie internetowej wszystkie zgromadzone w ramach danych konsultacji uwagi
  • po zamknięciu konsultacji publikować sprawozdania podsumowujące
  • informować zainteresowane strony o kolejnych etapach danego procesu
  • w stosownych przypadkach, zwłaszcza w przypadku inicjatyw o daleko sięgających skutkach, organizować spotkania z zainteresowanymi stronami.