Cale de navigare

Grupul consultativ european al consumatorilor

Fiind format din organizaţii europene ale consumatorilor, Grupul este consultat pe probleme legate de politica în domeniul protecţiei consumatorilor. Acesta se reuneşte la Bruxelles, de patru ori pe an.

Atribuţii

  • Discută şi face recomandări Comisiei pe probleme legate de protecţia consumatorului.
  • Informează Comisia cu privire la evoluţia politicii de protecţie a consumatorilor în statele membre.
  • Transmite informaţii şi opinii ale organizaţiilor consumatorilor neafiliate.

Membri

  • câte un membru al unei organizaţii naţionale a consumatorilor pentru fiecare stat membru
  • câte un membru din organizaţiile europene ale consumatorilor BEUC şi ANEC
  • câte un membru asociat din Euro Coop şi Coface
  • câte un observator din Islanda şi Norvegia (ţări membre ale Spaţiului Economic European).

Membri şi membri supleanţi Traducerile linkului anterior English (en) Actualizat la 26.04.2010


Rapoartele Grupului consultativ european al consumatorului

Norme

Decizia de instituire a Grupului consultativ european al consumatorilor


Procese-verbale recente


Subgrupurile Grupului consultativ european al consumatorilor