Ścieżka nawigacji

Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów (ECCG)

W skład ECCG wchodzą przedstawiciele krajowych i europejskich organizacji konsumenckich. Komisja konsultuje się z ECCG w kwestiach dotyczących polityki konsumenckiej. Spotkania grupy odbywają się cztery razy w roku w Brukseli.

Zadania

  • Omawia z Komisją sprawy dotyczące ochrony konsumentów i doradza jej w tym zakresie.
  • Informuje Komisję o polityce konsumenckiej realizowanej w krajach UE.
  • Przekazuje informacje i opinie organizacji konsumenckich z państw nienależących do UE.

Skład

  • po jednym członku reprezentującym krajowe organizacje konsumenckie z każdego kraju UE
  • po jednym członku z europejskich organizacji konsumenckich BEUC i ANEC
  • po jednym członku stowarzyszonym z Euro Coop i Coface
  • po jednym obserwatorze z Islandii i Norwegii (kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Członkowie i ich zastępcy Wybierz wersję językową tego linka English (en) Ostatnia aktualizacja 26-04-2010


Dokumenty ECCG

Akty prawne

Decyzja ustanawiająca Europejską Grupę Konsultacyjną ds. Konsumentów – 2009/705/WE


Protokoły z ostatnich spotkań


Podgrupy ECCG