Ścieżka nawigacji

Grupy konsultacyjne

Komisja zobowiązała się do zasięgania i uwzględniania opinii zainteresowanych stron w sposób otwarty i przejrzysty już na wczesnym etapie kształtowania polityki. Dlatego też powołano grupy konsultacyjne. Podczas odbywających się regularnie posiedzeń ich członkowie szczegółowo analizują propozycje aktów prawnych.