Cale de navigare

Planificator pentru consultări

planificator pentru consultări informează părţile interesate cu privire la consultările referitoare la iniţiative politice.

El indică:

  • numele iniţiativei politice
  • perioada în care se estimează că va avea loc consultarea
  • unitatea responsabilă din cadrul Direcţiei Generale
  • părţile implicate care vor fi consultate.

Alegerea părţilor implicate este lăsată în seama responsabililor cu gestionarea riscurilor care se ocupă de propunere. În majoritatea cazurilor se apelează la grupurile consultative ale DG SANTE. Pentru măsuri cu un pronunţat caracter tehnic sunt consultate părţile direct interesate.

Participarea nu este însă restrictivă. Părţile implicate îşi pot exprima interesul de a participa la consultările organizate pe marginea iniţiativelor din listă, contactând unitatea responsabilă.

Actualizări

Planificatorul pentru comitologie este actualizat de două ori pe an, în lunile iulie şi decembrie.

Contact

Unitatea A1 - „Relaţii interinstituţionale şi comunicare” din cadrul DG SANTE răspunde de Planificatorul pentru comitologie. Dacă aveţi întrebări, ne puteţi scrie pe adresa: sante-stakeholders@ec.europa.eu