Navigacijska pot

Naslov

Javno posvetovanje: Pregled uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

Ciljna skupina

V posvetovanju lahko sodelujejo deležniki in vsi, ki delujejo na področju čezmejnega uveljavljanja pravic potrošnikov v okviru enotnega trga (denimo vladni oddelki držav članic za varstvo potrošnikov, uslužbenci izvršilnih organov, različni pristojni organi, regulatorji trga, potrošniške organizacije in organizacije za varstvo potrošnikov, podjetja in podjetniška združenja, mednarodni izvršilni organi, akademiki).

Obdobje

Od 11. 10. 2013 do 31. 01. 201413. 02. 2014

Cilj

Evropska unija je oblikovala trdna pravila za varstvo ekonomskih interesov potrošnikov, da bi podjetjem zagotovila enake konkurenčne pogoje in državljanom enake razmere za potrošnike na enotnem trgu. Mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov je bila ustanovljena z namenom, da se nacionalnim izvršilnim organom omogoči sodelovanje za zagotovitev skladnosti s pravili in reševanje čezmejnih primerov kršitev.

Pravila in pogoji sodelovanja v mreži med nacionalnimi organi in Komisijo so opredeljeni v Uredbi o sodelovanju na področju varstva potrošnikov (2006/2004/ES). Uredba SVP določa mehanizem za zahtevke za medsebojno pomoč v zvezi z obravnavanjem konkretnih kršitev zakonodaje EU v vsaj dveh državah članicah. Nacionalni organ države članice ima v skladu z uredbo upravne pristojnosti za reševanje kršitev, ki jih je zagrešilo podjetje s sedežem v tej državi in ki škodijo kolektivnim interesom potrošnikov v drugi državi EU. Vprašanja in primeri kršitev, ki jih obravnava uredba SVP, zadevajo različne direktive in uredbe EU in lahko zajemajo različna področja: nepoštene in zavajajoče poslovne prakse, nepošteni pogodbeni pogoji, pravica potrošnikov do obveščenosti, pravica do uveljavljanja garancije in posebne pravice v zvezi s prodajo na daljavo in e-trgovino. Vsako leto organi, ki sodelujejo v mreži SVP, izvedejo usklajeni pregled spletnih strani (t. i. „pometanje“) v določeni panogi, v okviru katerega preverijo izpolnjevanje predpisov EU o varstvu potrošnikov in obravnavajo morebitne kršitve.

Uredbo je treba po petih letih od začetka veljavnosti pregledati, da bi ocenili, ali je uresničila zastavljene cilje in ali jo je treba posodobiti in izboljšati. Komisija bo na podlagi pregleda pripravila poročilo o delovanju uredbe SVP ter Evropskemu parlamentu in Svetu leta 2014 predložila predlog o ustreznih ukrepih.

V okviru pregleda je leta 2012 izvedla tudi neodvisno oceno. Komisija je ugodno ocenila splošno dodano vrednost uredbe SVP in koristi za potrošnike, podjetja in javne organe. Priporočila je tudi številna pojasnila in izboljšave glede pristojnosti, ki jih imajo na voljo nacionalni organi, in glede razlik v nacionalnih postopkih. Prav tako je pozvala k vzpostavitvi tesnejšega usklajevanja, izboljšanju sistemov opozarjanja in izmenjave informacij ter večji vlogi Komisije. Na evropski konferenci o varstvu pravic potrošnikov marca 2013 je 480 predstavnikov različnih interesnih skupin pozvalo Komisijo, naj okrepi prizadevanja glede izvajanja predpisov ter preuči delovanje mehanizma SVP in izboljša njegovo učinkovitost.

Javno posvetovanje je zelo pomemben del postopka pregleda in je namenjeno zbiranju mnenj deležnikov, da bi opredelili najboljše možnosti za izboljšanje delovanja in učinkovitosti uredbe SVP ter uveljavili ekonomske interese potrošnikov v EU.

Predložitev prispevkov

Spletni vprašalnik je na voljo tukaj.

Vprašalnik zajema več delov:

  • Identifikacija anketiranca
  • Ključni izzivi in možnosti za boljše uveljavljanje pravic potrošnikov
  • Izboljšanje metodologije za ugotavljanje kršitev
  • Krepitev zmogljivosti nacionalnih organov pri izvajanju nalog SVP
  • Boj proti kršitvam na enotnem trgu

Anketiranci lahko svoje odgovore utemeljijo v poljih za odgovore, kamor lahko vpišejo konkretne primere in po potrebi tudi vse ustrezne dodatne informacije.

Opozorilo: Če je vprašalnik brez poseganja odprt več kot 90 minut, se bo seja prekinila in vaši odgovori ne bodo shranjeni. Zato priporočamo, da svoje odgovore najprej pripravite na papirju s pomočjo obrazca v obliki pdf.

Vprašalnikpdf(80 KB) Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v obliki pdf

Če v posvetovanju sodelujete v imenu organizacije, ki zastopa interese svojih članov, se morate najprej prijaviti v skupni register za preglednost in sprejeti pravila ravnanja.

Rezultati javnega posvetovanja bodo objavljeni na spletu. Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vaših odgovorov preberite priloženo izjavo o varstvu osebnih podatkov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Kontaktni podatki

E-naslov: sanco-b5@ec.europa.eu

Poštni naslov:
Evropska komisija
Generalni direktorat za zdravje in potrošnike
B5 – Izvrševanje zakonodaje in evropski potrošniški centri
1049 Bruselj
Belgija

Referenčni dokumenti

Časovni načrt za pregled uredbe SVP:pdf Seznam prevodov predhodne povezave 
Informacije o uredbi SVP, dvoletna poročila o uporabi uredbe, zunanja ocena:xml Seznam prevodov predhodne povezave 
Evropska konferenca o uveljavljanju pravic potrošnikov, marec 2013 – dokument za razpravo:pdf Seznam prevodov predhodne povezave