Cale de navigare

Titlu

Consultare publică: Revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului

Grup ţintă

Această consultare este deschisă tuturor celor care manifestă un interes în punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor dincolo de frontierele naţionale, în cadrul pieţei unice (de exemplu, autorităţi naţionale de protecţie a consumatorilor, responsabili cu respectarea legislaţiei în domeniu, autorităţi competente, organisme de reglementare a pieţei, consumatori şi organizaţii de consumatori, întreprinderi şi asociaţii profesionale, organizaţii internaţionale care luptă pentru respectarea drepturilor consumatorilor, universităţi).

Perioada consultării

De la 11.10.2013 la 31.01.201413.02.2014.

Obiectivul consultării

Pentru a proteja interesele economice ale consumatorilor, UE a elaborat un set de norme clare. Acestea sunt menite să le ofere întreprinderilor condiţii echitabile, iar consumatorilor din cadrul pieţei unice acelaşi nivel de protecţie. Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorului a fost înfiinţată pentru a le permite autorităţilor naţionale responsabile cu aplicarea legislaţiei în domeniu să colaboreze strâns, pentru a garanta respectarea normelor şi soluţionarea cazurilor transfrontaliere de încălcare a acestora.

Normele şi condiţiile de cooperare între autorităţile naţionale şi Comisie în cadrul acestei reţele sunt stabilite prin Regulamentul nr. 2006/2004/CE privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului (CPC). Regulamentul CPC prevede mecanisme pentru cererile de asistenţă reciprocă destinate tratării cazurilor concrete de încălcare a legislaţiei europene în domeniu care afectează cel puţin două ţări din UE. Astfel, o autoritate naţională poate să îşi utilizeze competenţele administrative în cazul încălcărilor comise de o întreprindere situată pe teritoriul său, dar care dăunează interesului colectiv al consumatorilor din altă ţară a UE. Aspectele şi încălcările abordate de CPC sunt legate de un număr semnificativ de directive şi regulamente ale UE, şi pot să acopere domenii precum: practici comerciale neloiale sau înşelătoare, clauze contractuale abuzive, dreptul consumatorilor la informare, dreptul la garanţie şi alte drepturi specifice în cazul vânzării la distanţă sau al comerţului electronic. În fiecare an, autorităţile din reţeaua CPC desfăşoară o acţiune coordonată de verificare a site-urilor care propun bunuri şi servicii într-un anumit sector, pentru a constata dacă acestea respectă normele europene de protecţie a consumatorilor şi pentru a urmări eventualele încălcări.

La cinci ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului, Comisia îi evaluează eficienţa, pentru a afla dacă îşi atinge obiectivele în formatul actual sau dacă are nevoie de îmbunătăţiri. Pe baza acestei evaluări, Comisia va realiza un raport cu privire la funcţionarea Regulamentului CPC. În 2014, va prezenta Parlamentului European şi Consiliului o serie de măsuri adecvate.

Ca parte a procesului de revizuire, în 2012 a fost efectuată o evaluare independentă. Rezultatele acesteia au indicat că reţeaua CPC a adus o valoare adăugată clară eforturilor de asigurare a respectării legislaţiei şi că activitatea sa a avut efecte pozitive asupra consumatorilor, întreprinderilor şi autorităţilor. Se recomandă, totuşi, o serie de clarificări şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte competenţele pe care le deţin autorităţile naţionale şi diferenţele existente la nivelul procedurilor aplicabile la nivel naţional. Este de asemenea necesară ameliorarea coordonării, a sistemelor de notificare şi de schimb de informaţii, precum şi acordarea unui rol mai important Comisiei. Summitul european dedicat consumatorilor, care a avut loc în martie 2013, a reunit 480 de reprezentanţi ai diferitelor grupuri de părţi interesate. Participanţii au confirmat necesitatea intensificării eforturilor de asigurare a respectării normelor şi a revizuirii mecanismului CPC, în vederea creşterii eficienţei acestuia.

Această consultare publică este o altă componentă cheie a procesului de revizuire. Prin intermediul ei, dorim să aflăm care sunt, în opinia părţilor interesate, cele mai bune modalităţi prin care ar putea fi îmbunătăţită funcţionarea şi eficienţa Regulamentului CPC, în scopul apărării intereselor economice ale consumatorilor în UE.

Completarea chestionarului

Vă invităm să accesaţi chestionarul on-line.

Chestionarul cuprinde următoarele secţiuni:

  • Date de identificare a respondentului
  • Principalele provocări. Posibilităţi de îmbunătăţire a aplicării legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor
  • Îmbunătăţirea metodologiei de identificare a încălcărilor
  • Consolidarea capacităţii autorităţilor naţionale de a-şi îndeplini îndatoririle în domeniul CPC
  • Tratarea încălcărilor cu relevanţă la nivel european

Vă rugăm să detaliaţi răspunsurile dvs. în casetele corespunzătoare, oferind exemple concrete şi, dacă este posibil, datele justificative relevante pe care le aveţi la dispoziţie.

Atenţie: dacă întrerupeţi completarea chestionarului pentru mai mult de 90 de minute, sesiunea va expira şi răspunsurile dumneavoastră nu vor fi salvate. Vă sugerăm, eventual, să vă pregătiţi mai întâi răspunsul utilizând versiunea PDF a acestei consultări.

Vizualizare questionnairepdf(85 KB) Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) off-line (pdf)

Dacă răspundeţi la această consultare în numele unei organizaţii care reprezintă interesele membrilor săi, trebuie să vă înscrieţi mai întâi în Registrul de transparenţă şi să acceptaţi codul de conduită aferent.

Vom publica pe internet o sinteză a rezultatelor. Pentru a afla cum vor fi tratate datele personale şi contribuţiile dumneavoastră, este important să citiţi specific privacy statement Traducerile linkului anterior English (en) , în anexă la această consultare.

Date de contact

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Adresă poştală:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Bruxelles
Belgia

Documente de referinţă

Foaie de parcurs pentru examinarea Regulamentului CPC:pdf Traducerile linkului anterior 
Informaţii privind Regulamentul CPC, rapoarte bienale privind punerea în aplicare a Regulamentului, evaluarea externă:xml Traducerile linkului anterior 
Summitul dedicat consumatorilor, martie 2013 - Către o aplicare mai eficientă a drepturilor consumatorilor din UE - Document de reflecţie:pdf Traducerile linkului anterior