Kruimelpad

Titel

Openbare raadpleging: Herziening van de Verordening betreffende samenwerking inzake consumentenbescherming

Doelgroep

Deze raadpleging is bestemd voor al wie belang heeft bij de handhaving van internationale consumentenrechten binnen de interne markt (bijv. bevoegde nationale diensten en ambtenaren, regulerende instanties, consumenten en consumentenverenigingen, bedrijven en bedrijvenverenigingen, internationale rechtshandhavingsorganisaties, academici).

Periode

Van 11-10-2013 tot 31-01-201413-02-2014

Doelstelling

De EU beschermt de economische belangen van consumenten en bedrijven in de interne markt. De nationale diensten voor consumentenbescherming en de Europese Commissie werken nauw samen in een netwerk om de regels te doen naleven, met name in gevallen waar meer dan één EU-land bij betrokken is.

Verordening 2006/2004 betreffende samenwerking inzake consumentenbescherming regelt de wijze waarop diensten van verschillende landen elkaar binnen dit netwerk kunnen bijstaan. Zo kan een nationale overheid een bedrijf op haar grondgebied aanpakken dat de belangen van consumenten in een ander EU-land schaadt. Het netwerk krijgt te maken met gevallen die vallen onder allerlei EU-wetgeving, onder meer over oneerlijke en misleidende handelspraktijken, oneerlijke contractvoorwaarden, consumentenvoorlichting, garanties, verkoop op afstand en e-handel. Ieder jaar organiseert het netwerk een screening van websites in een bepaalde sector om te controleren of de consumentenwetgeving wordt nageleefd en inbreuken worden rechtgezet.

Na vijf jaar is het tijd om na te gaan of de verordening nog voldoet en hoe zij kan worden verbeterd. De Commissie zal in 2014 hierover een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

In dit verband is in 2012 een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd. De resultaten daarvan waren in het algemeen positief, maar er werden ook een aantal verduidelijkingen en verbeteringen voorgesteld wat betreft de bevoegdheden van nationale overheden en de sterk verschillende procedures. Meer coördinatie, betere waarschuwingssystemen, meer uitwisseling van informatie en een sterkere rol voor de Commissie zouden de oplossing zijn. Ook op de Europese consumententop van maart 2013 werd er gewezen op de noodzaak van een betere rechtshandhaving en een efficiënter netwerk.

Deze openbare raadpleging geeft u de gelegenheid ook uw stem te laten horen.

Hoe kunt u reageren?

De online-vragenlijstvindt u hier

Hij is verdeeld in vijf rubrieken:

  • Identificatie van de respondent
  • Grootste problemen en mogelijke oplossingen
  • Opsporing van inbreuken
  • Bevoegdheden van nationale overheden
  • Aanpak van grootschalige inbreuken

Staaf uw antwoorden zo mogelijk met concrete voorbeelden en extra informatie.

Opgelet: Als u het invullen meer dan 90 minuten onderbreekt, gaan uw antwoorden verloren. Om dit te voorkomen kunt u uw antwoorden offline voorbereiden met behulp van het pdf-formulier.

Offline- questionnairepdf(82 KB) Bekijk deze link in een andere taal български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (pdf)

Als u antwoordt namens een belangenvereniging, moet u zich eerst inschrijven in het Transparantieregister en de gedragscode ondertekenen.

De resultaten van de raadpleging worden op internet gepubliceerd. Lees de specific privacy statement Bekijk deze link in een andere taal English (en) bij deze raadpleging voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw bijdragen.

Contactgegevens

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Postadres:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten
Eenheid B5 Handhaving en Europese consumentencentra
1049 Brussel
België

Referentiedocumenten

Routekaart voor de herziening van de verordening over samenwerking inzake consumentenbescherming:pdf Bekijk deze link in een andere taal 
Informatie over de verordening, tweejaarlijkse toepassingsverslagen, externe evaluatie:xml Bekijk deze link in een andere taal 
Consumententop over handhaving, maart 2013 – discussienota:pdf Bekijk deze link in een andere taal