Navigacijski put

Naziv

Javno savjetovanje – revizija Uredbe o suradnji u području zaštite potrošača

Ciljna skupina

Savjetovanje je namijenjeno dionicima i svima koji se zanimaju za ostvarivanje prava potrošača na jedinstvenom tržištu koja nadilaze nacionalne granice (npr. službe za zaštitu potrošača, službenici zaduženi za provedbu, nadležna tijela, tržišni regulatori, potrošači i potrošačke organizacije, poduzeća i njihove udruge, međunarodne provedbene organizacije, akademsko osoblje).

Razdoblje

Od 11. 10. 2013. do 31. 01. 201413. 02. 2014.

Cilj

EU je odredio jasna pravila o ekonomskim interesima potrošača kako bi se osigurale ravnopravne mogućnosti za poduzeća i jednaki uvjeti za građane na jedinstvenom tržištu. Kako bi nacionalna provedbena tijela ostvarila suradnju u osiguravanju poštovanja tih pravila i rješavanju prekograničnih prijestupa, osnovana je mreža za suradnju u području zaštite potrošača.

Pravila i uvjeti za suradnju između nacionalnih tijela i Komisije u toj mreži utvrđena su Uredbom o suradnji u području zaštite potrošača (2006/2004/EZ). Tom su Uredbom predviđeni mehanizmi za zahtjeve za uzajamnu pomoć kako bi se djelovalo u slučaju konkretnih kršenja propisa EU-a u koja su uključene barem dvije države članice EU-a. Na taj način nacionalno tijelo može iskoristiti svoje upravne ovlasti kako bi riješilo prijestupe koje je počinilo poduzeće s nastanom na njegovu državnom području, ali na štetu zajedničkog interesa potrošača u drugoj državi članici. Problemi i slučajevi prijestupa obuhvaćeni Uredbom o suradnji u području zaštite potrošača odnose se na brojne direktive i uredbe EU-a, primjerice nepoštena i zavaravajuća poslovna praksa, nepošteni uvjeti ugovora, prava potrošača na informiranje, prava jamstva i posebna prava u slučajevima prodaje na daljinu i e-trgovine. Nadležna tijela u mreži za suradnju u području zaštite potrošača svake godine vrše koordinirani nadzor web-mjestâ određenog sektora radi provjere poštovanja zakona o zaštiti potrošača EU-a i rješavanja mogućih prijestupa.

Tu Uredbu valja preispitati pet godina nakon što je stupila na snagu kako bi se ocijenilo postiže li zadani cilj ili je treba pojačati i poboljšati. Komisija će na temelju revizije podnijeti izvješće o djelotvornosti Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću 2014. predočiti plan odgovarajućih mjera koje namjerava poduzeti.

U okviru revizije 2012. provedeno je neovisno ocjenjivanje. Pozitivno su ocijenjeni dodana vrijednost u ostvarivanju prava postignuta primjenom Uredbe te koristi za potrošače, poduzeća i nadležna tijela. U pogledu ovlasti nacionalnih tijela i razlika u nacionalnim postupcima preporučena su brojna pojašnjenja i poboljšanja. Zaključeno je i da treba poboljšati koordinaciju, sustave upozorenja te razmjenu informacija, a Komisiji dodijeliti jaču ulogu. Na Europskom potrošačkom summitu održanom u ožujku 2013. sudjelovalo je 480 zastupnika raznih interesnih skupina i zaključeno je da je potrebno pojačati napore u ostvarivanju prava i preispitati mehanizam suradnje u području zaštite potrošača radi bolje učinkovitosti.

Ovo je javno savjetovanje jedan od ključnih elemenata postupka revizije, a cilj mu je prikupljanje mišljenja dionika o tome kako na najbolji način poboljšati funkcioniranje i učinkovitost Uredbe o suradnji u području zaštite potrošača radi ostvarivanja ekonomskih interesa potrošača u EU-u.

Kako podnijeti svoj doprinos

Za pristup elektroničkom upitnikukliknite ovdje.

Sadržaj je upitnika sljedeći:

  • identifikacija ispitanika
  • glavni izazovi i mogućnosti poboljšanja u području ostvarivanja prava potrošača
  • poboljšanje metodologije za prepoznavanje prijestupa
  • jačanje kapaciteta nacionalnih tijela pri izvršavanju obveza iz Uredbe o suradnji u području zaštite potrošača
  • borba protiv čestih prijestupa na jedinstvenom tržištu.

Potrebno je da ispitanici svoje odgovore koje unose u odgovarajuće polje upitnika potkrijepe konkretnim primjerima ili, ako je moguće, relevantnim popratnim podacima koji su im na raspolaganju.

Upozorenje: ako obrazac ostane otvoren više od 90 minuta, sesija će isteći i vaši će se odgovori izgubiti. Stoga je možda bolje doprinose ovom savjetovanju najprije pripremiti izvanmrežno koristeći se obrascem u PDF formatu .

Vidi upitnikpdf(82 KB) Odaberi prijevod prethodne poveznice български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) izvanmrežno (pdf)

Ako na ovaj upitnik odgovarate u ime organizacije zastupajući interes njezinih članova, prvo se registrirajte u zajednički registar transparentnosti i prihvatite njegov kodeks ponašanja.

Prikupljeni rezultati savjetovanja bit će objavljeni na internetu. Važno je da pročitate posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) priloženu ovom savjetovanju u kojoj je opisan način postupanja s osobnim podacima i vašim doprinosom.

Kontaktni podaci

Adresa e-pošte: sanco-b5@ec.europa.eu

Poštanska adresa:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Bruxelles
Belgija

Referentni dokumenti

Provedbeni plan za reviziju Uredbe o suradnji u području zaštite potrošača:pdf Odaberi prijevod prethodne poveznice 
Informacije o Uredbi o suradnji u području zaštite potrošača, dvogodišnja izvješća o njezinoj primjeni i vanjsko ocjenjivanje:xml Odaberi prijevod prethodne poveznice 
Potrošački summit o ostvarivanju prava u ožujku 2013. – dokument za raspravu:pdf Odaberi prijevod prethodne poveznice