Service tools

Language selector

Navigation path

Nuashonraigh do ghuthán Seiceáil do dhoiciméadacht phearsanta Faigh Cárta Árachas Sláinte Eorpach Bain tairbhe as do chearta tomhaltóra AE Bí aireach is tú ar lorg sladmhargaí Bí críonna is tú ag cur nithe in áirithe Taistil go héadromchroíoch Tuig conas carr a fháil ar cíos Bí ar an eolas sula ndéanann tú siopadóireacht Faigh cabhair & comhairle saor in aisce
UEFA: EURO 2012 An Pholainn – An Úcráin

An duine de lucht leanúna peile thú a bhfuil fút turas taibhrimh a thabhairt ar chluichí EURO 2012?

Seachain dua is trioblóid ar an turas leis na leideanna seo!

Nuashonraigh do ghuthán

 • Uimhir éigeandála an AE: 112
 • Tá cabhair do thomhaltóirí i ngach teanga AE le fáil trí iarratas gréasáin chuig Europe Direct
 • Comhairle dlí ar fhadhb atá ag tomhaltóirí sa Pholainn (i mBéarla, 9h00-17h00 ALE cúig lá na seachtaine)
  • Líne eolais saor in aisce do thomhaltóirí 800 007 707 (is tú ag glaoch ó ghuthán líne fosaithe nó ó fhón póca oibritheoirí Polannacha) *
  • Líne eolais saor in aisce do thomhaltóirí +48 228 27 5474 (is tú ag glaoch ó fhón póca oibritheoirí iasachta. Gnáth-tháillí, lena n-áirítear táillí fánaíochta, atá i bhfeidhm) *
  * Cónaidhm Tomhaltóirí na Polainne (Federacja Konsumentów) a reáchtálann an Líne Eolais. Oifig Iomaíochta agus Chosaint Tomhaltóirí na Polainne agus an Coimisiún Eorpach a mhaoiníonn an tionscadal.

Seiceáil do dhoiciméadacht phearsanta

 • Má thagann tú chun na Polainne ó áit lasmuigh de limistéar Schengen, seiceáil le d'Údaráis náisiúnta an cineál doiciméadachta a bheidh uait.
 • Ceadúnas tiomána bailí, má tá fút carr a thógáil ar cíos.
 • Pas bailí.
 • Mar náisiúnach de chuid an AE, tig leat cosaint chonsalach a fháil ó do thír féin nó aon tír eile san AE má bhíonn fadhb thromchúiseach agat is tú lasmuigh den AE.

List of embassies and consulates in Ukraine

Faigh Cárta Árachas Sláinte Eorpach

Faigh Cárta Árachais Sláinte Eorpach le cúram sláinte stáit a rochtain sa Pholainn ag táillí laghdaithe nó saor in aisce.

Tá an cárta bailí sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach agus san Eilvéis. Leis sin, áirítear an Pholainn, ach ní áirítear an Úcráin. Is gá árachas taistil san Úcráin fós.


Attention Health Advice!

Bain tairbhe as do chearta tomhaltóra AE

 • Cibé náisiúntacht atá agat, cosnaíonn dlíthe tomhaltóirí an AE do chearta in aon tír san AE.
 • Féach ar ár suíomh gréasáin nó scríobh trí iarratas gréasáin má bhuaileann aon fhadhbanna leat a bhaineann le tomhaltóirí.
 • Ní cuid den AE an Úcráin is mar sin féadfaidh cearta tomhaltóirí a bheith éagsúil ansin. Má bhíonn ceisteanna agat nó cabhair uait, déan teagmháil le Cuisle Chónaidhm Tomhaltóirí na hÚcráine (teil: +38 044 51 39 936, r-phost ucf_pulse@ukr.net).
  Tuilleadh faisnéise anseo: http://www.consumerinfo.org.ua.

Bí aireach is tú ar lorg sladmhargaí

Bí an-chúramach is tú ag lorg sladmhargaí ar líne faoi eitiltí nó lóistín.

Le rialacha an AE cosctar faisnéis mhíthreorach faoi phraghsanna nó faoi sheirbhísí.

Bí críonna is tú ag cur nithe in áirithe

Seachain áirithint ag an nóiméad deiridh sa tréimhse ghnóthach seo.

chuir tú in áirithe pacáiste lena n-áirítear 2 cheann ar a laghad díobh seo a leanas:

 • Iompar
 • Lóistín
 • Seirbhísí eile turasóireachta ar cuid shuntasach den phacáiste iad
 • AGUS
 • Tá breis is 24 uair an chloig, nó fanacht thar oíche, mar chuid den tseirbhís

Tá sé de cheart agat í a aistriú chuig duine éigin eile, nó cealú a iarraidh, má thagann athrú mór ar an bpacáiste.

Taistil go héadromchroíoch

 • Eitiltí cealaithe, moill fhada, bordáil diúltaithe duit? Bagáiste caillte nó dochar déanta dó?

  Úsáid do chearta aerphaisinéara AE chun aisíoc, athaistear, cúiteamh agus a thuilleadh a fháil.

  Ní mór don aerlíne fios do cheart a thabhairt duit.
 • Sa traein – beidh cúiteamh ag dul duit freisin má chailltear do bhagáiste nó má dhéantar dochar dó, nó má chealaítear do thuras nó má chuirtear moill air.

Tuig conas carr a fháil ar cíos

Agus carr á thógáil ar cíos agat, tá ceart ar fhaisnéis shoiléir is ar théarmaí conartha cothroma agat.

Seiceáil ár leideanna.

Bí ar an eolas sula ndéanann tú siopadóireacht

Is ionann íoschearta tomhaltóirí do shiopaeirí i ngach tír san AE.

 • ráthaíocht 2 bhliain – ní mór don díoltóir earraí lochtacha a dheisiú nó cinn nua a thabhairt duit saor in aisce. Murar féidir é sin laistigh d'am réasúnta nó gan cheataí, féadfaidh tú aisíoc nó laghdú praghais a iarraidh. Ní thagann ráthaíochtaí tráchtála in ionad na híos-ráthaíochta 2 bhliain, ach tig leo í a chomhlánú.
 • Mar náisiúnach de chuid an AE, tá tú i dteideal an aonphraghais ar tháirge nó ar sheirbhís agus an duine áitiúil. Mar sin, ní féidir seirbhís a dhiúltú duit toisc gur i dtír eile san AE atá cónaí ort.

Faigh cabhair & comhairle saor in aisce

An bhfuil tú ar ais sa bhaile agus fadhb agat le rud a cheannaigh tú?

Déan teagmháil leis an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí i do thír féin má cheannaigh tú earraí nó seirbhísí ó thrádálaithe atá lonnaithe i dtír eile san AE.

TICÉID

UEFA agus a dhíoltóirí ticéad creidiúnaithe AMHÁIN atá freagrach as ticéid.

Ceannaigh do thicéid de réir na rialacha a d'eisigh UEFA agus ní bheidh ticéid bhréige agat.

Bí i dteagmháil le UEFA maidir le haon fhadhb ticéad.