left
  За контактиslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Имате ли въпроси?

На сайта EN DE FR на Генерална Дирекция "Здраве и Потребители", ще намерите обстойна информация за нашите дейности. Опитайте и нашия индекс от A-Z:

Безопасност на храните и фуражите / Здраве на и хуманно отношение към животните EN

Потребители EN


Често получаваме въпроси, които не са свързани с предмета на дейност на Генерална Дирекция "Здраве и Потребители". Затова, преди да ни пишете, ви предлагаме първо да погледнете следния списък от справки, които може би ще ви предоставят търсената информация. Кликнете на връзката, която ви интересува и тя ще ви насочи към съответния сайт.

Козметични средства

Системи за социална защита в страните-членки

Вашите социалноосигурителни права когато пътувате в чужбина

Европейска здравноосигурителна карта

Фармацевтични средства

Права на пътниците във въздушния транспорт EN

Цените на GSM роуминг EN

Възможности за работа в институциите на ЕС

Стажове в Европейската Комисия EN DE FR


Всякакви въпроси от пресата журналистите могат да отправят към службата на Говорителя EN DE DE.

В случай на технически проблеми (например, недействащи връзки), моля свържете се с нашия Webmaster като посочите адреса на въпросната страница.

Ако имате въпрос от общ характер по дадена европейска политика, бихте могли да се свържете с Europe Direct.


Ако и тогава не намерите това, което търсите, моля изпратете ни вашето запитване като използвате следния он-лайн формуляр и ние ще ви отговорим възможно най-бързо.

Формуляр-молба за информацияМожете да се свържете с нас и по пощата на адрес.

European Commission
Health & Consumers Directorate-General
B – 1049 Brussels
Belgium

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs

Last Update : 15-12-2009