left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Speeches Commissioner Byrne

Openingstoespraak van David Byrne, commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, gericht tot de rondetafelconferentie op hoog niveau over de kwaliteit van levensmiddelen, Brussel, 5 maart 2001

In de eerste plaats heet ik u van harte welkom bij de Europese Commissie en dank ik u voor uw bereidheid deel te nemen aan deze rondetafelconferentie op hoog niveau over de kwaliteit van levensmiddelen.

Franz en ik hebben besloten tot dit initiatief, aangezien wij van mening zijn dat de verontrusting over kwesties in verband met de kwaliteit van de levensmiddelen onder de consumenten steeds meer toeneemt. Vanzelfsprekend zijn deze gevoelens van bezorgdheid deels te wijten aan de reeks crises op het terrein van de voedselveiligheid die wij hebben meegemaakt.

Maar naarmate de consumenten steeds beter geïnformeerd raken, verlangen zij betere kwaliteit en willen zij weten of er aan hun reële of subjectieve behoeften tegemoet wordt gekomen.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog werd het voedselbeleid bepaald door de noodzaak de productie en efficiëntie te vergroten om de voedselvoorziening te waarborgen.

Algemene welvaart en voedseloverschotten hebben er echter toe geleid dat bij het overheidsbeleid het accent langzamerhand is verschoven van efficiëntie en productiviteit naar kwaliteit en diversiteit van de landbouwproductie.

De hedendaagse methoden van voedselproductie hebben vragen opgeroepen die veel meer omvatten dan gezondheid en veiligheid en betrekking hebben op de milieu- en ethische aspecten van de landbouwproductie, zoals duurzame ontwikkeling en de gezondheid en het welzijn van dieren.

Wij moeten meer de nadruk gaan leggen op een geïntegreerde en alomvattende aanpak, waarbij de aandacht zowel uitgaat naar veilig en gezond voedsel en de kwaliteit van levensmiddelen als naar economische, milieu- en ethische kwesties in alle onderdelen van de productieketen.

Wij moeten een nieuw voedselproductie-/consumptiemodel in overweging nemen, dat minder gericht is op opbrengst en meer op het verlangen van de consument naar veilige, gezonde, voedzame en gevarieerde levensmiddelen. Met andere woorden, voedselveiligheid en -kwaliteit zouden niet als afzonderlijke doelstellingen moeten worden gezien, maar als met elkaar samenhangende bestanddelen van een duurzaam voedselproductie-/consumptiemodel.

Wij hebben een aantal problemen gesignaleerd die ons verontrusten. Wat is eigenlijk kwaliteit? Hoe kunnen wij kwaliteit definiëren? Betekent kwaliteit voor iedereen wat anders? Welke invloed heeft geografie op opvattingen omtrent kwaliteit?

Ook al kunnen wij niet tot een uniforme definitie van kwaliteit komen, dan moeten wij er toch naar streven om overeenstemming te bereiken over de essentiële elementen van kwaliteit.

En welke plaats neemt de consument bij dit alles in? Bij de moderne productiemethoden moet allereerst rekening worden gehouden met de consument.

Ik geloof dat de consumenten zich er steeds ongeruster over maken dat er niet aan hun behoeften wordt tegemoet gekomen. Komen hun belangen aan bod in de directiekamers van multinationale levensmiddelenbedrijven? Worden deze bedrijven meer in beslag genomen door de kortetermijnproblemen van de aandelenmarkt en de kwesties voor de langere termijn in verband met de positionering van het merk? Hoe verhouden de ontwikkeling van hedendaagse wereldmerken en levensmiddelenkwaliteit zich ten opzichte van elkaar?

En dan is er nog het netelige probleem van kwaliteit versus prijs. Zullen mensen meer gaan betalen voor producten van betere kwaliteit? Hoe veel meer? Welke garantie hebben zij dat zij echt een product van betere kwaliteit krijgen? Sluiten moderne productiemethoden en smakelijke en gezonde voedingsmiddelen elkaar uit?

Dit soort vragen houdt de consumenten in de gehele Europese Unie bezig. Ik weet zeker dat deze vragen de levensmiddelenproducenten en -distributeurs niet ontgaan zijn.

Deze kwesties liggen ten grondslag aan het door Franz en mij genomen initiatief. Wij hebben een ernstig probleem geconstateerd en proberen de middelen te vinden waarmee wij het in samenwerking met de consumenten en alle bij de voedselproductieketen betrokken partijen kunnen aanpakken.

Een aantal van deze vragen is eenvoudig en duidelijk. Maar ik verwacht dat de antwoorden complex zullen zijn, vooral gezien de complexiteit van de moderne voedselketen en de hooggespannen verwachtingen van de moderne consument.

Ik hoop dat wij op basis van de rondetafelconferentie van vandaag een nauwkeuriger beeld van deze kwesties kunnen krijgen en beslissingen kunnen nemen die een oplossing van deze problematiek naderbij kunnen brengen.

Top

Speeches Commissioner Byrne
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs