left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Speeches Commissioner Byrne

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin David Byrnen avauspuheenvuoro elintarvikkeiden turvallisuutta käsitelleessä korkean tason keskustelutilaisuudessa, Brysselissä 5. Maaliskuuta 2001

Aivan ensimmäiseksi haluaisin toivottaa teidät tervetulleiksi tänne Euroopan komissioon ja kiittää osallistumisestanne elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevään korkean tason keskustelutilaisuuteen.

Franz Fischler ja minä käynnistimme tämän aloitteen, koska uskomme, että kuluttajat ovat yhä enemmän huolissaan elintarvikkeiden turvallisuudesta. Tämä on tietenkin osittain seurausta niistä elintarvikekriiseistä, joita olemme kokeneet.

Kun kuluttajien tietoisuus asioista lisääntyy, he myös vaativat korkeampia standardeja ja haluavat tietää, tyydytetäänkö heidän todelliset tarpeensa.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä elintarvikepolitiikassa keskityttiin tarpeeseen lisätä tuotantoa ja tehokkuutta elintarvikkeiden saannin turvaamiseksi.

Nyt yleinen yltäkylläisyys ja elintarviketuotannon ylijäämät ovat kuitenkin vähitellen suunnanneet politiikan tehokkuus- ja tuottavuusajattelusta kohti laadun ja maataloustuotannon monimuotoisuuden korostamista.

Modernit elintarviketuotantomenetelmät ovat jo itsessään tuoneet esiin muitakin kuin ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, jotka koskevat maataloustuotannon eettisiä ja ympäristökysymyksiä, esimerkiksi kestävää kehitystä sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Elintarvikkeiden turvallisuutta, terveellisyyttä ja laatua on käsiteltävä yhtenäisemmän ja kattavamman lähestymistavan kautta, jossa tuotantoketjun kaikissa vaiheissa otetaan huomioon taloudelliset, ympäristönsuojelulliset ja eettiset näkökohdat.

Meidän on ryhdyttävä pohtimaan uudenlaista elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutusmallia, jossa keskitytään tuotoksen sijasta enemmänkin siihen, miten voidaan vastata kuluttajien odotuksiin, jotka koskevat turvallisia, terveellisiä, ravitsevia ja monipuolisia elintarvikkeita. Toisin sanoen elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikkeiden laatua ei tulisi pitää erillisinä tavoitteina vaan tekijöinä, jotka ovat olennainen osa kestävää elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutusmallia.

Nyt olen esittänyt joitakin tekijöitä, jotka herättävät huolestusta. Mitä sitten esimerkiksi laatu tarkoittaa? Miten se määritellään? Tarkoittaako se eri asiaa eri ihmisille? Miten maantieteellinen sijainti vaikuttaa ihmisten käsitykseen laadusta?

Vaikkakaan emme pääsisi yhtenäiseen määritelmään laadusta, meidän on pyrittävä löytämään yksimielisyys laadun avaintekijöistä.

Mikä sitten on kuluttajan paikka kaikessa tässä? Moderneissa tuotantomenetelmissä kuluttaja on asetettava etusijalle.

Uskon, että kuluttajat ovat yhä huolestuneempia siitä, että heidän tarpeitaan ei tyydytetä. Ottavatko kansainvälisten elintarviketuotantoyritysten johtajat huomioon heidän etunsa? Keskitytäänkö näissä yrityksissä enemmänkin lyhyen aikavälin paineisiin osakemarkkinoilla ja tuotemerkin asemointiin pitkällä aikavälillä? Miten sovitetaan yhteen modernien maailmanlaajuisten tuotemerkkien ja toisaalta elintarvikkeiden laadun kehittäminen?

Sitten on vielä kiusallinen kysymys laadun ja hinnan suhteesta. Suostuvatko ihmiset maksamaan enemmän korkealaatuisemmista tuotteista? Ja miten paljon enemmän? Mitä takuita heillä on siitä, että he todella saavat parempaa laatua? Estävätkö modernit tuotantomenetelmät maukkaan ja ravitsevan ruoan tuotannon?

Nämä ovat kysymyksiä, joita kuluttajat kaikkialla Euroopan unionissa pohtivat. Ja olen varma siitä, etteivät ne ole jääneet huomaamatta elintarvikkeiden tuottajilta ja jakelijoiltakaan.

Nämä kysymykset ovat tärkeä syy siihen, miksi Franz Fischler ja minä käynnistimme tämän aloitteen. Pidämme asiaa vakavana ja pyrimme löytämään keinoja käsitellä sitä yhdessä kuluttajien ja kaikkien elintarvikkeiden tuotantoketjuun kuuluvien tahojen kanssa.

Jotkin kysymyksistä ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Oletan kuitenkin, että vastaukset eivät ole näin suoraviivaisia, varsinkin kun otetaan huomioon modernin elintarvikeketjun monimutkaisuus ja modernin kuluttajan korkeat odotukset.

Toivon, että pystymme tässä keskustelutilaisuudessa käsittelemään näitä aiheita yksityiskohtaisemmin ja tekemään päätöksiä asian viemisestä eteenpäin.

Top

Speeches Commissioner Byrne
ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS | KANSANTERVEYS | KULUTTAJA-ASIAT | TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs