left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Speeches Commissioner Byrne

Indledning ved David Byrne, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse på rundbordskonferencen om fødevarekvalitet, Bruxelles den 5. Marts 2001

Allerførst vil jeg gerne byde jer velkommen her til Europa-Kommissionen og takke jer, fordi I ville tage imod indbydelsen til at deltage i denne rundbordskonference om fødevarekvalitet.

Franz og jeg har taget initiativet til denne konference, da vi mener, at forbrugerne i stigende grad er optaget af spørgsmål omkring fødevarekvalitet. Det er klart, at forbrugernes betænkeligheder tildels udspringer af den række kriser, som vi har haft med hensyn til fødevaresikkerheden.

Men i takt med at forbrugerne bliver stadig mere kvalitetsbevidste, kræver de højere standarder og stiller det grundliggende spørgsmål, om deres reelle eller følte behov bliver imødekommet.

I de første mange år efter Anden Verdenskrig var fødevarepolitikken dikteret af behovet for at øge produktionsmængden og -effektiviteten for at opnå forsyningssikkerhed på fødevareområdet.

Nu har imidlertid den almindelige tilførsel og overskuddet i vores fødevareforsyning bevirket, at fokus i den offentlige politik gradvist er på vej væk fra effektivitet og produktivitet hen imod kvalitet og forskelligartethed inden for landbrugsfødevareproduktionen.

Således har selv de metoder, der bruges i moderne fødevareproduktion, tiltrukket sig offentlighedens bevågenhed, ikke blot når det drejer sig om menneskers sundhed og sikkerhed, men også når det gælder de miljømæssige og etiske aspekter af landbrugsfødevareproduktionen, herunder spørgsmål som bæredygtig udvikling, dyresundhed og dyrevelfærd.

Vi er nødt til at lægge større vægt på en samlet og omfattende indfaldsvinkel, hvor fødevaresikkerhed og fødevarernes sundhed og kvalitet betragtes i sammenhæng med økonomiske, miljømæssige og etiske aspekter i alle led af produktionskæden.

Vi er nødt til at overveje en ny model for produktion/forbrug af fødevarer, der i mindre grad er fokuseret på produktionsmængder og i højere grad imødekommer forbrugernes forventninger om sikre, sunde, ernæringsrigtige og forskelligartede fødevarer. Fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet skal med andre ord ikke betragtes som separate mål, men i stedet for som uadskillelige elementer i en bæredygtig model for produktion/forbrug af fødevarer.

Vi har peget på nogle af de spørgsmål, som vi er optaget af. Hvad er egentlig kvalitet? Hvorledes skal vi definere kvalitet? Betyder kvalitet forskellige ting for forskellige mennesker? Hvilken rolle spiller geografien for menneskers opfattelse af, hvad kvalitet er?

Selvom vi ikke kan opstille en ensartet definition på, hvad kvalitet er, må vi bestræbe os på at nå til konsensus omkring centrale elementer i kvalitetsbegrebet.

Og hvor kommer så forbrugeren ind i billedet. I moderne produktionsmetoder må hensynet til forbrugeren komme i første række.

Jeg tror, at forbrugerne i stigende grad føler, at deres behov ikke imødekommes. Bliver deres interesser tilgodeset i selskabsbestyrelserne i de multinationale fødevarekoncerner? Er disse selskaber mere fokuserede på aktiemarkedets pres på kort sigt og på længere sigt på at befæste varemærkets markedsstilling? Hvorledes afvejes hensynet til på den ene side udviklingen af de moderne verdensdækkende varemærker og på den anden side fødevarekvaliteten?

Så er der også det kildne spørgsmål om forholdet mellem kvalitet og pris. Vil folk betale mere for varer af højere kvalitet? Hvor meget mere? Hvilke garantier kan de få for, at de rent faktisk får en vare af højere kvalitet? Stiller moderne produktionsmetoder sig i vejen for fremstillingen af velsmagende og sunde fødevarer?

Den slags spørgsmål optager sindene hos forbrugere i hele EU. Jeg er nu også sikker på, at disse spørgsmål ikke kan have forbigået fødevareproducenters og -forhandleres opmærksomhed.

Det er lige præcis disse spørgsmål, der har fået Franz og mig til at tage initiativ til denne konference. Vi har indset, at der foreligger et alvorligt problem, og vi forsøger nu at finde frem til metoder, hvorpå vi kan tackle problemet i samarbejde med forbrugere og alle aktører i fødevareproduktionskæden.

Nogle af disse spørgsmål er enkle og ligetil. Men jeg forventer, at svarene bliver komplicerede, især i betragtning af, hvor kompliceret den moderne fødekæde er, og hvor store forventninger den moderne forbruger stiller.

Jeg regner med, at rundbordskonferencen i dag skulle kunne give os større og mere detaljeret indsigt i disse spørgsmål, og at vi på dette grundlag kan træffe beslutninger om, hvorledes vi skal komme videre i vores bestræbelser.

Top

Speeches Commissioner Byrne
FØDEVARESIKKERHED | FOLKESUNDHED | FORBRUGERANLIGGENDER | GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs