left
  slide
right
transtrans
 

el en

Health and Consumer Protection Directorate-General

Press releases

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2001

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα τρόφιμα και τη γεωργία στην Αθήνα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσδώσει στη γεωργία περισσότερη αειφορία

Οι Επίτροποι Franz Fischler (αρμόδιος για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία) και David Byrne (αρμόδιος για την υγεία και την προστασία του καταναλωτή) είχαν σήμερα στην Αθήνα συνάντηση με καταναλωτές, αγρότες, εκπροσώπους του κλάδου των τροφίμων και του εμπορίου, επιστήμονες και ενώσεις βιολογικής καλλιέργειας, για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "γεωργία και τρόφιμα". Η στρογγυλή τράπεζα εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ευρύτατο δημόσιο διάλογο με θέμα τις προσδοκίες της κοινωνίας ως προς την πολιτική τροφίμων και γεωργίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτυχθεί συζήτηση για το τι αναμένει ο κόσμος από τη γεωργία και τα τρόφιμα που καταναλώνει. Ο κ. Fischler τόνισε ότι η στρογγυλή τράπεζα των Αθηνών του έδωσε ανεκτίμητες πληροφορίες. "Οι έλληνες καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο ποιότητα. Εκδηλώνουν τις προτιμήσεις τους με τα καροτσάκια στα σούπερ μάρκετ. Σε αντάλλαγμα όμως, πρέπει επίσης να είναι έτοιμοι με τις τιμές που καταβάλλουν να αποζημιώσουν τους παραγωγούς για τα αναβαθμισμένα πρότυπα συνθηκών διαβίωσης των ζώων, περιβάλλοντος και υγιεινής. Χαμηλές τιμές, υπερπαραγωγή και ποιότητα δεν συμβαδίζουν". Κατά την άποψη του κ. Byrne, η συζήτηση των Αθηνών κατέστησε εκ νέου πασιφανές ότι οι σημερινοί καταναλωτές όχι μόνον θέλουν αναλυτικότερες πληροφορίες για τα τρόφιμα που καταναλώνουν, αλλά παράλληλα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό έτοιμοι να πληρώσουν αντίστοιχη τιμή για προϊόντα ποιότητας: "Έχουμε όμως ως ελάχιστη απαίτηση να είναι τα τρόφιμα ασφαλή."

Ο κ. Fischler δήλωσε ότι: "Ως επακόλουθο του ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με έναυσμα την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) και τον αφθώδη πυρετό, η σημερινή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποτελούσε απόπειρα διατήρησης του σχετικού δυναμισμού. Με την ευκαιρία της αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) το επόμενο έτος, η Επιτροπή επιθυμεί να προσδώσει περισσότερη αειφορία στο γεωργικό τομέα και να αυξήσει τους πόρους για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης."

Ο κ. Byrne προσέθεσε ότι οι καταναλωτές επιζητούν πλέον όχι απλώς ασφαλή τρόφιμα, αλλά επίσης υψηλή ποιότητα σε αποδεκτές τιμές: "Το ερώτημα είναι ο τρόπος κατά τον οποίο μπορεί αυτό να επιτευχθεί και οι επιλογές στις οποίες πρέπει να προβεί η κοινωνία μας." Υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στα κράτη μέλη κατέδειξαν πέραν πάσης αμφισβητήσεως ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να ασκείται πολιτική σαφήνειας των πληροφοριών για τα τρόφιμα, ειδικώς σημάνσεις που να είναι εύκολα κατανοητές: "Πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε για όλα τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις αντίστοιχες ζωοτροφές να φέρουν σαφή σήμανση. Αυτό ζήτησαν οι καταναλωτές, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά τους. Επιτρέψτε μου να σας διευκρινίσω όμως ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί σε επιστημονικές δοκιμές ασφάλειας." Ενημερωτικές και ευκολονόητες σημάνσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής τροφίμων, η οποία όλο και βελτιώνεται και έχει τη στήριξη των ιθυνόντων της βιομηχανίας. "Οι καταναλωτές επιθυμούν να κάνουν συνειδητές επιλογές και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Περισσότερες πληροφορίες, υψηλότερη ποιότητα και εγγυημένη ασφάλεια -από την τριάδα αυτή αρχών πρέπει να εμφορείται η πολιτική μας, και τέτοια είναι η πρόθεση μας", δήλωσε ο κ. Byrne.

Και οι δύο Επίτροποι υπογράμμισαν ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πτυχέές ως προς την ποιότητα των τροφίμων, επειδή ο ορισμός που δίνουν οι καταναλωτές στην ποιότητα χρησιμοποιεί αμιγώς υποκειμενικά κριτήρια όπως η γεύση, η παρουσίαση του προϊόντος και η εικόνα της μάρκας. "Υπάρχει όμως μία πλευρά που είναι αδιαπραγμάτευτη: η ασφάλεια των τροφίμων και η συμμόρφωση προς τα πρότυπα για το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων."

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των Αθηνών ασχολήθηκε με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Τι αναμένουν οι πολίτες από ένα σύγχρονο γεωργικό τομέα και μία σύγχρονη γεωργική παραγωγή, και κατά ποίο τρόπο μπορούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές να βοηθήσουν ως προς τούτο;
  • Σε τι διαφέρει ο γεωργικός τομέας από άλλους τομείς της οικονομίας;
  • Μήπως θα πρέπει το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο να συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση;
  • Κατά ποίο τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την αειφορία της γεωργίας από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά;
  • Κατά ποίο τρόπο η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας μπορεί να έχει την εγγύηση ενός αγροτικού τομέα που οφείλει να είναι ανταγωνιστικός στην παγκόσμια αγορά;
  • Τι εννοούμε ως τρόφιμα υψηλής ποιότητας, και ποια είναι η σχέση μεταξύ ποιότητας του προϊόντος και τιμής του;
  • Το λιανεμπόριο ικανοποιεί τα αιτήματα του καταναλωτή για ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα;

Ιστορικό

Η σημερινή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία την οποία εμπνεύστηκαν οι Επίτροποι Fischler και Byrne. Πέραν της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στο Φstersund το Μάρτιο, κατά τους τελευταίους μήνες έχουν οργανωθεί συζητήσεις για το μέλλον της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στη Στοκχόλμη, στο Βερολίνο, στο Δουβλίνο, στη Βιέννη, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Προγραμματίζονται και άλλες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συνεδρίαση με την ευρωπαϊκή επιτροπή των καταναλωτών, το Σεπτέμβριο. Οι δύο Επίτροποι έλαβαν επίσης μέρος σε συζήτηση στο διαδίκτυο (Internet) στις 6 Ιουνίου ( http://ec.europa.eu/chat/fischler-byrne/index_en.htm) και σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και σε συζήτηση με συμμετοχή του κλάδου των τροφίμων ως συνόλου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τα τρόφιμα και τη γεωργία διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_en.htm.

Top

Press releases
ΑΣΦʼΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ | ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΈΙΑ | ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ | ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs