left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 16 augustus 2001

De Commissie besluit tot het betalen van voorschotten als vergoeding aan de lidstaten voor de kosten die zij in verband met de MKZ-crisis hebben gemaakt

De Commissie heeft vier beschikkingen goedgekeurd om aan de lidstaten voorschotten van in totaal 400 miljoen euro toe te kennen als vergoeding voor de compensatie die aan veehouders voor geslachte dieren is betaald. Er worden voorschotten van 355 miljoen aan het VK, 39 miljoen euro aan Nederland, 3,3 miljoen euro aan Frankrijk en 2,7 miljoen euro aan Ierland toegekend.

Ingevolge Beschikking 90/424/EEG van de Raad 1 draagt de communautaire begroting 60% van de door de lidstaten gemaakte subsidiabele kosten bij. Deze voorschotten houden rekening met de schattingen van de Commissie van de gemiddelde waarde van de geslachte dieren of hun door de nationale autoriteiten aangegeven waarde, als deze lager is.

Het definitieve en totale bedrag van de compensatie aan de lidstaten zal pas worden vastgesteld als de Commissie haar financiële en veterinaire inspecties in de betrokken lidstaten verder heeft uitgevoerd en de lidstaten hun officiële en definitieve aanspraken hebben ingediend. De vertegenwoordigers van de lidstaten in het Permanent Veterinair Comité hebben een positief advies over deze voorschotten uitgebracht tijdens de vergadering van het comité die op 11 juli 2001 is gehouden.

----------------------------------------

1 0/424/EEG: Beschikking van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied Publicatieblad L 224 , 18/08/1990 Blz. 0019 - 0028

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs