left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 28 mei 2001

Byrne en Fischler begroeten gedeeltelijke opheffing van beperkingen van de VS in verband met MKZ

De commissarissen David Byrne en Franz Fischler hebben vandaag in Brussel de aankondiging van de Verenigde Staten dat de invoerbeperkingen voor vers vlees en vee uit de Europese Unie gedeeltelijk opgeheven zullen worden, begroet. Deze beperkingen waren opgelegd naar aanleiding van het uitbreken van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland.

David Byrne, de voor volksgezondheid en consumentenbescherming verantwoordelijke commissaris, zei: "Het besluit dat de regering van de VS vandaag genomen heeft, is een erkenning van de geweldige inspanningen van de EU om de verspreiding van MKZ tegen te gaan. Wij hebben onze handelspartners vanaf het begin gevraagd het internationale principe van regionalisatie te respecteren en alleen handelsbewegingen vanuit getroffen landen te beperken, en ik waardeer het dat de regering van de VS vandaag aan dat verzoek gevolg heeft gegeven. Secretary Veneman heeft mij verzekerd dat zij regelmatig zal toetsen of de nog geldende beperkingen opgeheven kunnen worden."

Franz Fischler, verantwoordelijk voor landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling, verklaarde: "Dit is bijzonder goed nieuws voor onze landbouwers, die zwaar hebben geleden onder de gevolgen van MKZ, maar die ook al het mogelijke hebben gedaan om de ziekte onder controle te krijgen. Ik hoop dat Europa zijn exportmarkten snel zal heroveren en dat de nog bestaande beperkingen van derde landen ook snel opgeheven zullen worden."

Mevr. Veneman heeft de heren Byrne en Fischler eerder vandaag op de hoogte gesteld van de beslissing van de VS.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs