left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Press releases

Bryssel 7. toukokuuta 2001

Valmistelut Euroopan elintarvikeviranomaisen neuvoa-antavan ryhmän perustamiseksi aloitettiin Brysselissä

Komissaari David Byrne käynnisti tänään valmistelut tulevan Euroopan elintarvikeviranomaisen yhden keskeisen elimen perustamiseksi. Komissaari puhui kansallisten elintarviketurvallisuusvirastojen ja muiden jäsenvaltioissa samoista tehtävistä vastaavien elinten edustajille. Heidän muodostamansa "väliaikainen tieteellinen neuvoa-antava ryhmä" kokoontui tänään Brysselissä ensimmäistä kertaa. Kokouksen tavoitteena on selvittää ne virastot tai elimet, jotka vastaavat Euroopan elintarvikeviranomaista jäsenvaltioissa ja saavat edustajansa viranomaisen neuvoa-antavaan ryhmään. Lisäksi ryhdytään tiivistämään tieteellistä yhteistyötä. Komissaari Byrne muistutti Euroopan elintarvikeviranomaisen keskeisestä roolista varmistettaessa, että politiikka linjataan vankan tieteellisen tiedon pohjalta ja että elintarvikeketjussa ilmenevät riskit havaitaan varhaisessa vaiheessa. Hän korosti EU-viranomaisen ja jäsenvaltioiden elintarviketurvallisuusvirastojen läheistä yhteistyötä, jota tarvitaan EU-viranomaisen tehtävän täyttämiseen ja viime kädessä siihen, että kuluttajien luottamus elintarvikkeiden turvallisuuteen paranee.

David Byrne totesi: "Komissio on sitoutunut käynnistämään Euroopan elintarvikeviranomaisen työn pikaisesti. Halusin koota tämän ryhmän viranomaisen neuvoa-antavan ryhmän edelläkävijäksi, koska elintarvikeviranomaisen olisi hyvä aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. On korkea aika koota tieteelliset ja tekniset resurssit yhteen ja perustaa EU-viranomaisen ja jäsenvaltioiden viranomaisten välille tieteellinen verkko. Euroopan elintarvikeviranomaisen neuvoa-antavaan ryhmään on kerättävä eri maiden johtavat elintarvikekysymysten asiantuntijat, jotta riskinarviointimenetelmiin ja niiden tuloksiin liittyvät ristiriidat selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan vältetään. Viranomaiselle ei voida nimittää toiminnanjohtajaa, ennen kuin lainsäädäntö viranomaisen perustamisesta on annettu ja uusi oikeushenkilö luotu. Tieteellisellä ja teknisellä saralla voimme kuitenkin jo edetä, ja juuri niin meidän onkin tehtävä."

Euroopan komission päätös koota tämä väliaikainen tieteellinen neuvoa-antava ryhmä on osa valmisteluja Euroopan elintarvikeviranomaisen toiminnan pikaiseksi käynnistämiseksi. Komissio esitti viime marraskuun 8. päivänä ehdotuksen asetukseksi, jolla vahvistetaan elintarvikelainsäädännön perusperiaatteet ja -vaatimukset sekä perustetaan Euroopan elintarvikeviranomainen. Ehdotus on Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston käsiteltävänä. Parlamentin on määrä antaa siitä lausuntonsa täysistunnossa 12. kesäkuuta, ja puheenjohtajavaltio Ruotsin tavoitteena on, että neuvosto vahvistaa ehdotuksesta yhteisen kannan ennen heinäkuun alkua.

Asetuksessa neuvoa-antava ryhmä nimetään yhdeksi tulevan viranomaisen neljästä pääkomponentista muut kolme ovat toiminnanjohtaja henkilökuntineen, johtokunta ja tiedelautakunnat. Neuvoa-antava ryhmä on keskeisessä asemassa varmistettaessa, että tieteellinen ja tekninen yhteistyö sujuu kitkatta ja että ongelmalliset ja ristiriitaiset tieteelliset lausunnot havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Ryhmän puheenjohtajana toimii viranomaisen toiminnanjohtaja, ja kullakin jäsenvaltiolla on siinä edustaja. Ryhmän laaja-alaisena tehtävänä on antaa toiminnanjohtajalle neuvoja hänelle kuuluvien velvollisuuksien täyttämistä varten. Ryhmän jäsenten on toimittava riippumattomasti yleisen edun hyväksi. Heidän on tehtävä ilmoitus sitoumuksestaan tehtävään ja etunäkökohdistaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan.

Ryhmän tehtäviin kuuluu suora osallistuminen pyrkimyksiin selvittää tapaukset, joissa EU:n ja kansallisten viranomaisten tieteelliset lausunnot ovat keskenään ristiriitaisia. Ryhmä antaa toiminnanjohtajalle neuvoja prioriteettien asettamisessa tieteelliselle ja tekniselle työlle ja toimintojen päällekkäisyyden välttämisessä. Erityisesti alkuvaiheessa ryhmällä on merkittävä tehtävä teknisten elinten tieteellisten verkkojen ja yhteistyön käynnistämisessä.

Väliaikaisen tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän on määrä kokoontua ennen vuoden loppua useita kertoja keskustellakseen tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Monet jäsenvaltiot ovat viime vuosina muuttaneet elintarvikehallintonsa organisointia, ja eräät muut harkitsevat tekevänsä samoin. Sen vuoksi on jo nyt tärkeää selvittää, mitkä elimet vastaavat Euroopan elintarvikeviranomaista jäsenvaltioissa.

Top

Press releases
ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS | KANSANTERVEYS | KULUTTAJA-ASIAT | TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs