left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Health and Consumer Protection Directorate-General

Press releases

Βρυξέλλες, 7 Mαΐου 2001

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων: άρχισαν στις Βρυξέλλες οι προετοιμασίες για τη σύσταση του συμβουλευτικού σώματος της ΕΥΤ

Το μέλος της Επιτροπής, David Byrne, κήρυξε σήμερα την έναρξη των προετοιμασιών για τη σύσταση ενός από τα βασικά όργανα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων. Ο Επίτροπος μίλησε σε εκπροσώπους των εθνικών φορέων για την ασφάλεια των τροφίμων και άλλων οργάνων στα κράτη μέλη που έχουν παρόμοιες αρμοδιότητες, και οι οποίοι συνεδρίασαν για πρώτη φορά σήμερα στις Βρυξέλλες ως το "Προσωρινό Επιστημονικό Συμβουλευτικό Σώμα". Η συνάντηση αυτή έχει ως σκοπό τον εντοπισμό των υπηρεσιών ή άλλων φορέων που θα λειτουργήσουν ως εταίροι της ΕΥΤ και θα εκπροσωπούνται στο συμβουλευτικό της όργανο, καθώς και την καθιέρωση στενότερης επιστημονικής συνεργασίας. Ο David Byrne υπενθύμισε στους παρόντες ότι η ΕΥΤ θα διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι η χάραξη πολιτικής στον τομέα αυτό βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία και ότι οι κίνδυνοι που αναφύονται στην αλυσίδα τροφίμων εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία που έχει η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΥΤ και των εθνικών υπηρεσιών για την ασφάλεια των τροφίμων προκειμένου η ΕΥΤ να εκπληρώσει τα καθήκοντά της και, τέλος, για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια των τροφίμων.

"Στόχος της Επιτροπής είναι να αρχίσουν σύντομα οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων. Πήρα την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της ομάδας αυτής που είναι πρόδρομος του συμβουλευτικού σώματος της ΕΥΤ διότι θέλω να δω την ΕΥΤ να λειτουργεί το συντομότερο δυνατόν. Είναι καιρός να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε τις επιστημονικές και τεχνικές δυνάμεις που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού δικτύου μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών. Πρέπει να μαζευτούν γύρω από το τραπέζι του συμβουλευτικού σώματος της ΕΥΤ οι καλύτεροι επιστήμονες από τα κράτη μέλη για θέματα τροφίμων έτσι ώστε να διαλευκανθούν οι αντιφάσεις και διαφωνίες για τις μεθόδους και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των κινδύνων και, εάν είναι δυνατόν, να αποφεύγονται στο μέλλον. O διευθύνων σύμβουλος δεν μπορεί να διοριστεί παρά μόνο αφού εκδοθεί η νομοθετική πράξη για την ίδρυση της Υπηρεσίας και αφότου η Υπηρεσία συγκροτηθεί σε νομικό πρόσωπο. Αλλά σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο μπορούμε ήδη - και πρέπει - να δραστηριοποιηθούμε", είπε ο David Byrne.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει το προσωρινό επιστημονικό συμβουλευτικό σώμα στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη δρομολόγηση της ΕΥΤ. Η πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Τώρα εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εκδώσει τη θέση του στην ολομέλεια της 12ης Ιουνίου. Η σουηδική προεδρία εργάζεται για την έκδοση κοινής θέσης του Συμβουλίου πριν από την 1η Ιουλίου.

O κανονισμός ορίζει το συμβουλευτικό σώμα ως ένα από τα τέσσερα δομικά στοιχεία της ΕΥΤ· τα άλλα τρία είναι ο/η διευθύνων σύμβουλος και το προσωπικό του/της, το διοικητικό συμβούλιο και οι επιστημονικές ομάδες. Ο ρόλος του συμβουλευτικού σώματος είναι σημαντικός διότι διασφαλίζει την ομαλή επιστημονική και τεχνική συνεργασία και τον έγκαιρο εντοπισμό αντικρουόμενων επιστημονικών γνωμών. Το σώμα αυτό θα προεδρεύεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Υπηρεσίας. Θα αποτελείται από εκπροσώπους κάθε κράτους μέλους και αποστολή του θα είναι η παροχή συμβουλών στον διευθύνοντα σύμβουλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τα μέλη του σώματος θα ζητηθεί να λειτουργούν ανεξάρτητα και με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Υποχρεούνται να κάνουν δήλωση δέσμευσης και μία δήλωση συμφερόντων η οποία θα δημοσιοποιηθεί.

Το συμβουλευτικό σώμα θα συμμετέχει άμεσα στις προσπάθειες επίλυσης περιπτώσεων συγκρουόμενων επιστημονικών γνωμών μεταξύ ΕΕ και εθνικών αρχών. Θα παρέχει συμβουλές στον διευθύνοντα σύμβουλο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών και για την αποφυγή διπλών προσπαθειών. Ιδίως στα πρώτα στάδια το συμβουλευτικό σώμα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία επιστημονικών δικτύων και τη συνεργασία τεχνικών φορέων.

Το προσωρινό επιστημονικό συμβουλευτικό σώμα έχει προγραμματίσει τακτικές συνεδριάσεις εντός του έτους ώστε να συζητηθούν πολλά ζητήματα επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. Πολλά κράτη μέλη έχουν προβεί σε αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών τους που ασχολούνται με τα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Άλλα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάρουν παρόμοια μέτρα. Έχει συνεπώς σημασία να αποσαφηνιστεί ποιοι θα είναι οι συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων σε εθνικό επίπεδο.

Top

Press releases
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ | ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΈΙΑ | ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ | ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs