left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 18 april 2001

MKZ: Resultaten van het Permanent Veterinair Comité

Het Permanent Veterinair Comité (PVC) stemde vandaag voor een voorstel van de Commissie om onder bepaalde voorwaarden de verzending van vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten en andere dierlijke producten van voor mond-en-klauwzeer (MKZ) gevoelige dieren uit het zuidelijke en westelijke deel van Nederland toe te staan. Het vervoer van levende gevoelige dieren uit heel Nederland en de verzending van producten uit andere delen van het land blijft verboden, tenzij deze producten een adequate behandeling ondergaan. Het Comité bracht ook een positief advies uit over een voorstel om de beschermende maatregelen in Noord-Ierland uit te breiden.

Nederland: Gedeeltelijke opheffing van de beperkingen in het zuiden en westen van het land

De uitbraken van mond-en-klauwzeer (MKZ) in Nederland concentreren zich in twee gebieden: een rond Oene en een in Friesland. In het zuidelijke en westelijke deel van het land zijn geen uitbraken bevestigd en geen verdachte gevallen gemeld.

Daarom heeft de Commissie voorgesteld om onder bepaalde voorwaarden de verzending van vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten en andere dierlijke producten van gevoelige soorten uit het gebied ten zuiden van de Rijn-Waal-Merwede en ten westen van de A-27 toe te staan. Dit was gebaseerd op de toezegging van de Nederlandse autoriteiten om een stringente controle in te voeren op het vervoer van dieren naar de betrokken gebieden en de dierenwelzijnproblemen als gevolg van de huidige beperkingen op te lossen.

Voor de uitvoering van het besluit moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan:

  • Nederland zal het verkeer uit de gebieden waarvoor beperkingen gelden, naar de andere gebieden permanent controleren,
  • in slachthuizen zal een klinische inspectie op MKZ-symptomen worden uitgevoerd, waaronder een temperatuurcontrole,
  • er zal geen vlees de slachthuizen verlaten binnen 24 uur na de slacht.

Nog steeds verboden zijn echter:

  • verplaatsingen van levende gevoelige dieren (runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen) en daarvan verkregen producten uit Nederland naar andere lidstaten en naar derde landen;
  • de verzending naar andere delen van het land, naar andere lidstaten en naar derde landen van producten, met name vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten, huiden en andere dierlijke producten van voor MKZ gevoelige soorten uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, de gebieden in de provincie Gelderland ten noorden van de Rijn-Waal-Merwede tussen de grens met Duitsland en de grens met de provincie Zuid-Holland en de gebieden in de provincie Utrecht ten oosten van de A-27.

De Commissie zal dit besluit naar verwachting op maandag 23 april goedkeuren, mits er elders in Nederland geen uitbraken van MKZ worden bevestigd.

Noord-Ierland: uitbreiding van de beschermende maatregelen

Na de bevestiging van twee nieuwe uitbraken van MKZ in Noord-Ierland heeft de Commissie na advies van het PVC besloten de in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk geldende maatregelen opnieuw op Noord-Ierland van toepassing te verklaren. De maatregelen die thans in het hele Verenigd Koninkrijk gelden zijn: verbod om uit het Verenigd Koninkrijk levende gevoelige dieren, vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten en andere dierlijke producten van die soorten uit te voeren, tenzij deze producten een adequate behandeling tegen het virus ondergaan.

Commissiebesluit inzake beperkingen van het verkeer voor weidegronden

Vandaag heeft de Commissie formeel haar goedkeuring gehecht aan een wijziging van het besluit inzake voor de hele EU geldende beperkingen op het verkeer van dieren van voor MKZ gevoelige soorten. De wijziging maakt het mogelijk kuddes van de boerderij naar de weidegronden te brengen, bv. in de bergen (zoals de "Almauftrieb" in de Alpen).

De volgende vergadering van het Permanent Veterinair Comité is gepland voor woensdag 25 april 2001.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs