left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 11 april 2001

MKZ: Commissie keurt nieuwe beperkende maatregelen goed na laatste MKZ-uitbraak in Nederland

De Europese Commissie heeft vandaag beschermende maatregelen goedgekeurd na een uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ) in de provincie Friesland in Nederland. De verzending van levende dieren van voor mond-en-klauwzeer gevoelige soorten is in heel Nederland al verboden. Bovendien mogen geen van de betrokken soorten verkregen vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten en andere dierlijke producten uit Nederland (provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) worden verzonden, tenzij deze producten een adequate behandeling hebben ondergaan. De voor het transport van vee en melk gebruikte voertuigen moeten worden ontsmet. Commissaris David Byrne zei dat deze laatste uitbraak van mond-en-klauwzeer in Friesland "betreurenswaardig is en een extra druk plaatst op de boerenstand. Iedere betrokkene, van de boeren zelf tot de overheden van de lidstaten, moet waakzaam blijven en de communautaire wetgeving en de beste veterinaire praktijken strikt ten uitvoer leggen. Iedereen moet zich rond het beleid van de Gemeenschap scharen om deze ziekte daadwerkelijk uit te roeien."

Vandaag kwam in Nederland de bevestiging van een uitbraak van mond-en-klauwzeer op een boerderij in de provincie Friesland. Rond deze boerderij zijn al beschermings- en toezichtsgebieden ingesteld.

Het bestaande verbod op verplaatsingen van dieren is vandaag door Nederland verscherpt. In heel Nederland is een absoluut verplaatsingsverbod opgelegd voor alle levende dieren, alle voertuigen voor dierenvervoer en bepaalde producten, bijvoorbeeld mest. Melk mag, behalve in de beschermings- en toezichtsgebieden, nog worden opgehaald op voorwaarde dat stringente schoonmaak- en ontsmettingsvoorschriften in acht worden genomen.

De Commissie besloot vandaag echter aanvullende tussentijdse communautaire beschermende maatregelen goed te keuren.

Met name zijn thans verboden:

- verplaatsingen van levende gevoelige dieren (runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen) en daarvan verkregen producten uit Nederland naar andere lidstaten en naar derde landen;

- de beperkingen op de verzending naar andere lidstaten en derde landen van producten, met name vers vlees en vleesproducten, melk en melkproducten, huiden en andere dierlijke producten van dezelfde soorten worden tot Nederland uitgebreid.

De Commissie volgt de situatie op de voet, in nauwe samenwerking met de veterinaire autoriteiten van Nederland en de andere lidstaten. De situatie zal opnieuw worden bezien in de speciale vergadering van het Permanent Veterinair Comité van 19 april 2001. David Byrne, de commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, zal op woensdag 18 april 2001 op uitnodiging van de heer Brinkhorst, de Nederlandse minister van landbouw, een bezoek aan Nederland brengen.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs