left
  slide
right
transtrans
 

es de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 4 april 2001

MKZ: Resultaten van het Permanent Veterinair Comité

Het Permanent Veterinair Comité (PVC) heeft vandaag een positief advies uitgebracht over de voorstellen van de Europese Commissie voor beschermende maatregelen tegen mond- en klauwzeer (MKZ) in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland. Het comité stemde ook in met een voorstel van de Europese Commissie betreffende de voorwaarden waaronder dierentuindieren tegen MKZ mogen worden gevaccineerd. Het PVC heeft ook de MKZ-situatie in sommige derde landen bekeken.

Dierentuindieren

Alle lidstaten en de Europese Commissie zijn overeengekomen dat alle dierentuinen met bedreigde diersoorten de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen om een mogelijke besmetting met mond- en klauwzeer te voorkomen. Deze maatregelen zijn onder meer: de sluiting van de verblijven van de soorten in kwestie voor het publiek, voorkomen dat het publiek met deze dieren in contact komt of ze voedert, en desinfecteringscontroles aan de ingang. Het comité gaf echter een gunstig advies over een voorstel van de Europese Commissie om de lidstaten toe te staan noodvaccinaties uit te voeren bij voor besmetting vatbare soorten in dierentuinen met bedreigde diersoorten die op de rode lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur staan ( http://www.redlist.org). Vaccinatie is alleen toegestaan wanneer een uitbraak van MKZ in een straal van 25 km rond een dierentuin met bedreigde wordt bevestigd. In uitzonderlijke omstandigheden mogen de bevoegde autoriteiten de vaccinatie uitbreiden tot andere dieren, zoals zeer zeldzame soorten of onvervangbare dieren die voor belangrijke onderzoekswerkzaamheden worden gebruikt.

Lidstaten die een dergelijk programma uitvoeren, moeten een gedetailleerd plan presenteren om de andere lidstaten en de Commissie officieel van alle gegevens in kennis te stellen.

Zelfs indien de vaccinatie beperkt blijft tot speciale categorieën dieren die van weinig belang zijn voor de handel, kan vaccinatie de MKZ-status van de lidstaat in kwestie bij de bevoegde internationale instanties op het spel zetten.

Indien een lidstaat het nodig acht om dierentuindieren te vaccineren, zal de Commissie rekening houden met de omstandigheden en deze maatregelen bij de bevoegde internationale instanties, met name het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE), verdedigen met betrekking tot door derde landen opgelegde handelsbeperkingen voor uitvoer uit de EG. Het PVC en de Commissie zijn van mening dat dierentuindieren die onder gecontroleerde omstandigheden worden gehouden, kunnen worden gevaccineerd zonder de diergezondheidsstatus van een land in gevaar te brengen.

Verenigd Koninkrijk

Het comité heeft de bestaande beperkingen, die tot 19 april van toepassing waren, met een maand verlengd (tot 18 mei). Het heeft er echter in toegestemd dat de maatregelen tot Groot-Brittannië beperkt blijven indien in Noord-Ierland vóór 19 april geen nieuwe uitbraken worden gemeld. De geldende beschermende maatregelen omvatten een uitvoerverbod voor levende vatbare dieren, vers vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten en andere dierlijke producten van deze soorten uit Groot-Brittannië, tenzij deze producten tegen het virus zijn behandeld.

Ierland

Voor Ierland lopen de beschermende maatregelen op 19 april af indien geen nieuwe uitbraken worden bevestigd en alle testresultaten negatief zijn. Deze maatregelen omvatten een verbod op de uitvoer van levende vatbare dieren vanuit heel Ierland en een verbod op het vervoeren van vers vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten en andere dierlijke producten van deze soorten vanuit het graafschap Louth naar andere delen van Ierland, andere lidstaten of derde landen, tenzij deze producten tegen het virus zijn behandeld.

Frankrijk

In Frankrijk geldt het vervoersverbod voor vers vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten en andere dierlijke producten van vatbare dieren sinds vandaag en tot 12 april alleen voor de departementen Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis en Val d'Oise, het gebied van de tweede uitbraak. De uitvoer van levende vatbare dieren uit Frankrijk blijft verboden. Het comité kwam vandaag overeen om deze maatregel niet na 12 april te verlengen, op voorwaarde dat geen nieuwe uitbraken of positieve testresultaten worden gemeld. Dit betekent dat de communautaire beperkingen op 12 april worden opgeheven.

Nederland

In Nederland zijn de bestaande beschermende maatregelen tot 25 april verlengd. De maatregelen die van toepassing zijn in de provincie Noord-Brabant worden echter beperkt tot de gebieden Sprang-Capelle en Mare-Kassel-Herpen. Deze maatregelen omvatten een verbod op de uitvoer van levende vatbare dieren vanuit heel Nederland en een verbod op het vervoeren van vers vlees en vleesproducten, melk en zuivelproducten en andere dierlijke producten van deze soorten vanuit het de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en de gebieden Sprang-Capelle en Mare-Kassel-Herpen in Noord-Brabant naar andere delen van Nederland, andere lidstaten of derde landen, tenzij deze producten tegen het virus zijn behandeld.

Vervoersbeperkingen

Momenteel mogen dieren in de EU (behalve in het Verenigd Koninkrijk) alleen worden vervoerd van de ene boerderij naar de andere of van één of meer boerderijen naar het slachthuis. Het comité heeft vandaag ingestemd met een voorstel van de Commissie om het ophalen van dieren in verschillende boerderijen om ze naar een ander bedrijf over te brengen, onder strenge voorwaarden toe te staan. De vervoersbeperkingen binnen de EU zijn verlengd van 12 april tot 18 mei. Voor alle vervoer is de toestemming van de bevoegde autoriteiten van de plaats van vertrek en aankomst nodig.

Argentinië

Het PVC heeft een positief advies uitgebracht over een ontwerp-voorstel van de Commissie om het invoerverbod op alle voor MKZ vatbare soorten uit Argentinië te verlengen. De lidstaten moeten echter wel partijen aanvaarden die vóór 13 maart 2001 zijn geproduceerd en gecertificeerd.

Er is een bezoek van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de EU aan Argentinië gepland om de situatie te bekijken. Het invoerverbod wordt binnen twee maanden opnieuw bekeken, rekening houdend met de bevindingen van dit bezoek en/of de door de bevoegde Argentijnse autoriteiten verstrekte gegevens.

Uruguay

Nadat in oktober 2000 in het departement Artigas in Uruguay MKZ was vastgesteld, heeft de Gemeenschap de invoer van alle niet tegen het virus behandelde vlees en vleesproducten uit het departement Artigas verboden, overeenkomstig de in de internationale overeenkomsten vastgestelde regels inzake regionalisatie.

De bevoegde Uruguayaanse autoriteiten hebben nu voldoende garanties gegeven met betrekking tot de maatregelen om de ziekte in het departement Artigas onder controle te krijgen, en in het verslag van het inspectiebezoek van het Voedsel- en Veterinair Bureau wordt duidelijk gesteld dat de invoer van alle vlees en vleesproducten uit het departement Artigas in de EU opnieuw kan worden toegestaan.

Het comité heeft vandaag ingestemd met een voorstel van de Commissie om de uitvoer van vlees en vleesproducten uit het hele land opnieuw toe te staan.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs