left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 3 april 2001

MKZ: Resultaten van het Permanent Veterinair Comité

Het Permanent Veterinair Comité (PVC) heeft de situatie met betrekking tot mond- en klauwzeer (MKZ) in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland opnieuw bekeken. De tweedaagse vergadering wordt morgen voortgezet en dan zal worden bekeken of de bestaande beperkingen mogelijk moeten worden verlengd, terwijl tevens een voorstel van de Europese Commissie zal worden bestudeerd om de precieze vaccinatiebepalingen voor dieren in dierentuinen vast te stellen. Vandaag heeft het PVC echter een positief advies uitgebracht over een voorstel van de Europese Commissie om het noodvaccinatieprogramma dat momenteel in Nederland wordt uitgevoerd, uit te breiden.

Vaccinatie in Nederland

Het comité heeft een positief advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie om op verzoek van de Nederlandse delegatie en in overeenstemming met het voorgelegde programma de noodvaccinatie in Nederland uit te breiden. Momenteel vaccineert Nederland voor de ziekte vatbare dieren binnen een straal van 2 km rond een MKZ-haard in afwachting dat de dieren worden afgemaakt en vervolgens verbrand ("suppressievaccinatie"). De Nederlandse delegatie vroeg vandaag een aanvullend vaccinatieprogramma te mogen uitvoeren dat sterk lijkt op het noodvaccinatieprogramma waartoe het UK vorige week toestemming heeft gekregen ("beschermingsvaccinatie"). Mocht Nederland zijn toevlucht nemen tot dit programma, dan kan het vee in het gebied rond Oene gevaccineerd worden. De vaccinatie moet duidelijk in het dierenpaspoort worden vermeld. De gevaccineerde dieren mogen het vaccinatiegebied ten minste een jaar na de laatste uitbraak aldaar niet verlaten. Het vlees en de melk van deze dieren moeten speciaal worden behandeld met het oog op de vernietiging van het MKZ-virus (pasteurisatie van de melk, rijping van het vlees).

Indien Nederland gebruik maakt van de mogelijkheid tot beschermingsvaccinatie, moet het de lidstaten en de Commissie officieel in kennis stellen van de verdere bijzonderheden van de voorgenomen vaccinatiecampagne, zoals het exacte gebied waar beschermingsvaccinatie zal worden doorgevoerd.

Een dergelijke campagne heeft uiteraard een in de tijd en ruimte beperkt effect op de MKZ-status van Nederland. In het licht van de internationaal geldende controlenorm, staat de internationaal erkende status van andere lidstaten als zijnde «MKZ-vrij zonder vaccinatie » niet ter discussie.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs