left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 23 maart 2001

MKZ: Lidstaten vastbesloten om vaccinatie niet opnieuw in te voeren

Alle lidstaten van de Europese Unie bevestigden vandaag tijdens de vergadering van het Permanent Veterinair Comité hun onwrikbaar engagement voor het huidige EU-beleid tot uitroeiing van mond- en klauwzeer. Dit omvat twee prioriteiten. Ten eerste, het afmaken en vernietigen van besmette en verdachte dieren. Ten tweede, strenge controles op de bewegingen van dieren met het oog op een zo klein mogelijk verspreidingsrisico van het virus. Er is geen steun voor een vaccinatie van alle dieren.

De lidstaten debatteerden tevens over de manier waarop de huidige algemene communautaire bepalingen voor "suppressievaccinatie" kunnen functioneren. Deze bepalingen voorzien in de vaccinatie van een beperkt aantal dieren in een beperkte zone rond een MKZ-haard indien het aantal dieren er de beschikbare destructiecapaciteit overstijgt. Deze zeer specifieke noodvaccinatie kan worden gebruikt om de ziekte tot een bevestigde infectiehaard te beperken. Dieren die geslacht en vernietigd moeten worden, kunnen worden gevaccineerd om een verdere verspreiding van de infectie tegen te gaan. Aangezien de besmettelijkheid slechts na 6-10 dagen na vaccinatie begint af te nemen, is dit procédé alleen dan nuttig wanneer de dieren niet binnen deze termijn kunnen worden afgemaakt.

In dit verband - en op verzoek van de Nederlandse delegatie - stemde het Permanent Veterinair Comité in met een voorstel van de Europese Commissie dat Nederland onder bepaalde welomschreven voorwaarden 1 mag overgaan tot noodvaccinatie tegen mond- en klauwzeer. Deze "suppressievaccinatie" mag alleen worden uitgevoerd op dieren in welomschreven bedrijven in een welbepaalde zone en zij mag uitsluitend geschieden in combinatie met een onmiddellijke en snelle vernietiging der dieren. Nederland mag op deze mogelijkheid een beroep doen indien bij toename van de infectiehaarden de kans bestaat dat de destructiecapaciteit te klein wordt.

Nederland verklaarde echter vandaag in het Permanent Veterinair Comité dat het niet van plan is van deze mogelijkheid gebruik te maken in het geval van de 3 infectiehaarden en 4 verdachte gevallen die op 23 maart bekend waren. Nederland bevestigde tevens dat alle te vaccineren dieren onverwijld, en in elk geval binnen twee maanden, zullen worden afgemaakt en vernietigd.

Alvorens met een dergelijke beperkte vaccinatie te beginnen moet Nederland garanderen dat de lidstaten en de Commissie over alle details van het vaccinatieprogramma officieel.

----------------------------------------

1 - Uitbreiding van de geografische zone voor suppressievaccinatie: een straal van maximaal 2 km rond een bedrijf waarvoor in Nederland beperkende maatregelen zijn vastgesteld

- duur van de vaccinatiecampagne: de campagne moeten binnen 48 uur zijn voltooid

- geen enkel vervoer van gevaccineerde dieren en producten van gevaccineerde dieren is toegestaan

- gevaccineerde dieren moeten speciaal worden gemarkeerd en geïdentificeerd

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs