Ścieżka nawigacji

Dotacje

Komisja i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) przyznają dotacje na publiczne i prywatne projekty w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego i konsumentów, bezpieczeństwa żywności, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt.

Więcej informacji i zaproszenia do składania wniosków w sprawie projektów,

Co roku Komisja publikuje programy pracy w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów określające ogólny poziom dotacji przewidzianych w danym roku.