Ścieżka nawigacji

Komitety regulacyjne

 

Komitety regulacyjne czuwają nad tym, by unijne decyzje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i warunków hodowli zwierząt oraz zdrowia roślin były skuteczne i wykonalne.

Działania

Przed przyjęciem konkretnych środków Komisja może zwrócić się do właściwego komitetu regulacyjnego o konsultacje. Komitet może wówczas wydać opinię na temat prac Komisji.

Skład

W skład komitetów wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich i organów administracji publicznej.

Poszczególne komitety

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt

Mandat komitetu obejmuje wszystkie zagadnienia związane z łańcuchem dostaw żywności, począwszy od zdrowia zwierząt gospodarskich po jakość produktów trafiających na nasze stoły. Komitet ten pomaga więc UE skutecznie ograniczać zagrożenia na wszystkich etapach produkcji żywności. Jego pracom przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Porządki obrad i protokoły posiedzeń dotyczących następujących zagadnień:

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt powołano na mocy rozporządzenia nr 178/2002 dotyczącego prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywnościpdf.

Inne Stałe Komitety: