Ścieżka nawigacji

ECCG – Podgrupa ds. energii

Podgrupa ECCG ds. energii jest organem doradczym reprezentującym odbiorców energii w ramach Obywatelskiego Forum Energetycznego od 2007 r.

Obywatelskie Forum Energetyczne to platforma stworzona w celu wprowadzania w życie przepisów dotyczących rynków energii elektrycznej i gazu oraz usprawniania funkcjonowania rynku z myślą o konsumentach.


Spotkania

Spotkania podgrupy ECCG ds. energii odbywają się trzy razy w roku:

  • przed spotkaniem Obywatelskiego Forum Energetycznego w Brukseli i po takim spotkaniu
  • podczas spotkania Obywatelskiego Forum Energetycznego w Londynie.

Skład

W skład podgrupy wchodzą eksperci w dziedzinie energii z europejskich organizacji konsumenckich. Mianuje ich ECCG.  


Funkcje

  • Podgrupa ds. energii opiniuje kwestie polityczne związane z energią i proponuje ECCG oraz Komisji działania na rzecz ochrony odbiorców energii i umocnienia ich pozycji.
  • Doradza ECCG w kwestii energii i konsumentów.
  • Porusza problemy konsumenckie i przedstawia rozwiązania na szczeblu krajowym, np. praktyki w zakresie rynków energii i wydajności rynku dla konsumentów.
  • Zapewnia wymianę informacji, najlepszych praktyk i wiedzy z organizacjami konsumenckimi.

Opinie podgrupy ds. energii nie odzwierciedlają opinii Komisji i jej służb.