Cale de navigare

Grupul consultativ european al consumatorilor - Subgrupul pentru concurenţă

Format din reprezentanţi ai organizaţiilor europene ale consumatorilor, subgrupul pentru concurenţă al Grupului consultativ european al consumatorilor Traducerile linkului anterior Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) se reuneşte de două ori pe an, la Bruxelles, pentru discuţii pe probleme de concurenţă. La una din cele două reuniuni participă şi autorităţile naţionale competente.

Atribuţii

  • Oferă o viziune a politicii europene în materie de concurenţă orientată către consumator, pentru a ajuta Comisia Europeană să se concentreze pe bunăstarea acestuia.
  • Atrage atenţia Comisiei asupra unor aspecte de care sunt preocupaţi consumatorii.
  • Permite schimbul de bune practici şi de experienţă pe probleme de concurenţă între organizaţiile consumatorilor.
  • Primeşte reacţii cu privire la efectele aplicării normelor în materie de concurenţă, la nivel european şi naţional.
  • Contribuie la o mai bună conştientizare a problemelor în materie de concurenţă, de către reprezentanţii organizaţiilor europene şi naţionale ale consumatorilor.

Membri

Grupul este prezidat de Comisie, care îndeplineşte şi funcţiile de secretariat.


Procese-verbale recente


Contact

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi secretariatul la adresa: comp-eccg-secretary@ec.europa.eu.