Ścieżka nawigacji

Europejska Grupa Konsultacyjna ds. Konsumentów (ECGG) – Podgrupa ds. konkurencji

W skład podgrupy ECCG Wybierz wersję językową tego linka Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) ds. konkurencji wchodzą przedstawiciele europejskich organizacji konsumenckich, którzy spotykają się dwa razy w roku w Brukseli w celu omówienia kwestii dotyczących konkurencji. Raz do roku w spotkaniach uczestniczą krajowe organy ochrony konkurencji.

Zadania

  • Analizując politykę konkurencji UE z punktu widzenia konsumenta, podgrupa ds. konkurencji pomaga Komisji Europejskiej realizować działania korzystne dla konsumentów.
  • Zwraca uwagę Komisji na kwestie szczególne ważne dla konsumentów.
  • Umożliwia wymianę najlepszych praktyk oraz doświadczeń w zakresie ochrony konkurencji między organizacjami konsumenckimi.
  • Otrzymuje informacje zwrotne na temat skutków stosowania na szczeblu unijnym i krajowym środków wykonawczych w obszarze konkurencji.
  • Działa na rzecz poszerzania wiedzy na temat kwestii związanych z konkurencją wśród przedstawicieli konsumentów na szczeblu UE i krajowym.

Skład

Komitetowi przewodniczy Komisja, która prowadzi także jego sekretariat.


Protokoły z ostatnich spotkań


Kontakt

Dalszych informacji udziela sekretariat: comp-eccg-secretary@ec.europa.eu.