Ścieżka nawigacji

Harmonogram konsultacja

Harmonogram konsultacja ułatwia zainteresowanym stronom śledzenie konsultacji dotyczących inicjatyw strategicznych.

Harmonogram zawiera następujące informacje:

  • nazwa inicjatywy strategicznej
  • szacunkowy okres konsultacji
  • dział dyrekcji generalnej odpowiedzialny za daną inicjatywę
  • zainteresowane strony, które Komisja zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wybór zainteresowanych stron należy do zajmujących się daną propozycją specjalistów ds. zarządzania ryzykiem. W większości przypadków DG SANCO zasięga opinii grup konsultacyjnych. W przypadku środków o charakterze technicznym konsultacje przeprowadzane są z węższym gronem stron.

Podejście to jednak nie jest restrykcyjne. Strony mogą wyrazić zainteresowanie wzięciem udziału w konsultacjach na temat ogłoszonych inicjatyw, kontaktując się z działem, który jest za nie odpowiedzialny.

Aktualizacje

Harmonogram procedury komitetowej aktualizowany jest co pół roku – w lipcu i w grudniu.

Kontakt

Za harmonogram procedury komitetowej odpowiada dział A1 DG SANCO „Stosunki Instytucjonalne i Komunikacja”. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: SANCO-stakeholders@ec.europa.eu.