Navigációs útvonal

Cím

Nyilvános konzultáció: A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálata

Célcsoport

A konzultációban részt vehetnek mindazok az érdekelt felek és egyéb magán-, illetve jogi személyek, akik érdekeltek a fogyasztói jogok határokon átívelő érvényre juttatásában az EU egységes piacán (pl. tagállami fogyasztóvédelmi szervek, jogérvényesítéssel foglalkozó tisztviselők, illetékes hatóságok, piacszabályozó szervek, fogyasztók és fogyasztói szervezetek, vállalkozások és egyesületek, nemzetközi végrehajtó szervezetek, kutatóintézetek stb.).

Időszak

2013.10.11-től 2014.01.31-ig 2014.01.312014.02.13.

Cél

Az EU hathatós szabályozást dolgozott ki, mely a fogyasztók gazdasági érdekeinek a védelmében a vállalatoknak egyenlő versenyfeltételeket, a lakosságnak pedig egyforma fogyasztói feltételeket biztosít az egységes piac egészén. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat azért jött létre, hogy a nemzeti végrehajtó hatóságok egymással szoros együttműködésben érvényesíteni tudják ezeket a szabályokat, és eredményesen léphessenek fel a több tagállamot érintő szabálysértésekkel szemben.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet rögzíti azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek a tagállami hatóságok és a Bizottság hálózaton belüli együttműködésére vonatkoznak. A tagállami hatóságok a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletben előírt módon jogsegélyt kérhetnek más tagállamok hatóságaitól azokban az uniós jogot sértő ügyekben, amelyek legalább két EU-tagállamot érintenek. Ennek a kölcsönös jogsegélynyújtásnak a rendszere lehetővé teszi, hogy egy tagállami hatóság közigazgatási hatáskörével élve eljárjon olyan jogsértési ügyekben, amikor egy, az adott tagállamban székhellyel rendelkező vállalat egy másik EU-ország fogyasztóinak közös érdekét sértő tevékenységet folytat. A fogyasztóvédelmi együttműködés egyebek mellett az alábbi területeket érintő kérdésekre és jogsértési ügyekre terjedhet ki: tisztességtelen vagy félrevezető kereskedelmi gyakorlat, tisztességtelen szerződési feltételek, jótállásra vonatkozó előírások, a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga, illetve a távértékesítéssel vagy az e-kereskedelemmel kapcsolatos különleges jogok. Ezeket a területeket különféle uniós irányelvek és rendeletek szabályozzák. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózathoz tartozó hatóságok minden évben, egymással egyeztetve átfésülik a szolgáltatói portálokat egy adott gazdasági ágazatban; azt ellenőrzik, hogy a portálok megfelelnek-e az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak, és ha jogsértést észlelnek, megfelelő intézkedéseket hoznak.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet öt évvel ezelőtt lépett hatályba. Eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, alkalmas-e a jogszabály azoknak a céloknak az elérésére, amelyeket szolgál, illetve hogy kell-e, és ha igen, hogyan lehetne azt tökéletesíteni. A felülvizsgálat eredménye alapján a Bizottság jelentést fog készíteni a rendelet működéséről, és 2014-ben az Európai Parlament és a Tanács elé fogja terjeszteni javaslatait a szükséges intézkedésekről.

A felülvizsgálati folyamat részeként sor került a rendelet független értékelésére is 2012-ben, mely megállapította, hogy a fogyasztóvédelmi együttműködésre vonatkozó szabályozási keret számottevően hozzájárult a fogyasztói jogok érvényesítéséhez, ráadásul a fogyasztók, a vállalkozások és a hatóságok szempontjából egyaránt előnyösnek mondható. A független értékelés a tagállami hatóságok számára biztosított jogkörök tisztázását és kiszélesítését, valamint a széttagolt nemzeti eljárások problémájának megoldását szorgalmazza. Az értékelő jelentés továbbá szorosabb koordinációt tart kívánatosnak, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy az értesítő és információmegosztó rendszereket tökéletesíteni kell, és növelni kell a Bizottság szerepét a rendszerben. A 2013 márciusában tartott európai fogyasztóügyi csúcs résztvevői – összesen 480-an, akik különféle érdekelteket tömörítő csoportokat képviseltek – megerősítették, hogy fokozni kell a jogérvényesítés terén tett erőfeszítéseket, és meg kell vizsgálni, hogyan lehetne növelni a fogyasztóvédelmi együttműködési rendszer hatékonyságát.

A nyilvános konzultáció a felülvizsgálati folyamatnak egy másik kulcsfontosságú eleme. Célja, hogy a Bizottság képet kapjon az érdekelt felek véleményéről a következővel kapcsolatban­: hogyan lehetne javítani a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet működését és hatékonyságát az európai fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmében.

Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Az online kérdőív megnyitásához kattintson ide

A kérdőív az alábbiakból áll össze:

  • Adatok a válaszadóról
  • Főbb kihívások és lehetőségek a fogyasztói jogok érvényre juttatásának javításában
  • A jogsértések azonosítására vonatkozó módszerek javítása
  • A tagállami hatóságok jogkörének bővítése azért, hogy el tudják látni a fogyasztóvédelmi együttműködés keretébe tartozó feladataikat
  • Fellépés a belső piacon észlelt, nagy földrajzi kiterjedtségű jogsértésekkel szemben

A konzultáció résztvevőit megkérjük, hogy válaszaikat konkrét példákkal és – ha rendelkezésükre áll – releváns adatokkal támasszák alá a megfelelő válaszmezőben.

Figyelem: Ha a megnyitott kérdőívvel több, mint 90 percig nem foglalkozik, munkamenete lejár, és a beírt adatok elvesznek. Ezért azt tanácsoljuk, hogy fogalmazza meg válaszaitinternetkapcsolat nélküli üzemmódban. Ehhez a kérdőív pdf formátumú változatát használhatja.

Tekintse meg az internetkapcsolat nélkül (offline) kitölthető kérdőívetpdf(89 KB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (pdf).

Ha Ön érdekképviseleti szervezet nevében vesz részt a konzultációban, először regisztráltatnia kell szervezetét a közös átláthatósági nyilvántartásban, és el kell fogadnia a regisztrált szervezetekre vonatkozó magatartási kódexet.

A konzultáció összesített eredményét közzé fogjuk tenni honlapunkon. Fontos: ha Ön részt vesz a konzultációban, kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) , amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és válaszait.

Kapcsolattartás

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Levelezési cím:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Referenciadokumentumok

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálatának ütemterve:
pdf
 Az előző linken elérhető szöveg fordításai Információk a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletről, a rendelet alkalmazásáról szóló, kétévente készített jelentésekről és a külső értékelésről:xml Az előző linken elérhető szöveg fordításai 
2013. márciusi európai fogyasztóügyi csúcs – vitairat az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtásáról:pdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai