Ścieżka nawigacji

O nas

 NASZE CELE

Pragniemy uczynić z Europy miejsce bezpieczne, sprzyjające zdrowemu trybowi życia, gdzie konsumenci mogą być pewni, że ich interesy są chronione.

Nie twierdzimy, że ryzyko można wyeliminować całkowicie, ale robimy, co w naszej mocy, by chronić Europejczyków przed wszelkimi zagrożeniami.

Nasze cele to:

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Nasze cele realizujemy poprzez monitorowanie, wysłuchiwanie opinii różnych stron i podejmowanie działań.

  • Monitorowanie – po przyjęciu przez UE przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów, praw konsumentów lub zdrowia publicznego, ich wdrażaniem zajmują się władze krajowe, regionalne i lokalne. To one czuwają nad tym, by producenci i sprzedawcy żywności oraz innych towarów przestrzegali odpowiednich norm.
    Do naszych zadań należy również kontrolowanie, jak taki nadzór przebiega w praktyce.
  • Wysłuchiwanie opinii – nasze działania nie byłyby skuteczne, gdybyśmy nie brali pod uwagę głosów zainteresowanych stron ani działalności UE w innych powiązanych obszarach, takich jak handel, konkurencyjność czy ochrona środowiska. Aby poznać opinie wszystkich zainteresowanych stron, prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje.
  • Podejmowanie działań – gdy interwencja UE jest potrzebna, proponujemy odpowiednie rozwiązania, które mogą obejmować zarówno regulacje prawne, wsparcie finansowe dla projektów, jak i inne skuteczne środki. Równocześnie wspieramy władze krajowe i regionalne, gdy sytuacja wymaga podjęcia konkretnych kroków na ich szczeblu.

KIM JESTEŚMY

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów zatrudnia ok. 960 osób.

  1. 660 z nich pracuje w Brukseli
  2. około 120 osób pracuje w Luksemburgu, a kolejne 180 – w Grange, niedaleko Dublina.