VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  
 
  Generaldirektörens karriär
 

Generaldirektörens
karriär


Generaldirektörens
uppdrag


Organisationsplan


Kontakt


 

Nationalitet: Tysk  
Utbildning: 1984: Jur. doktor, Universitetet i Giessen, juridiska fakulteten
1978-1979: LLM (Lon), University of London
1975-1978: Juris assessor (Andra statlig juristexamen), Hessen
1968-1975: Juridikexamen och advokatstudier, universiteten i Marburg, Köln, Berlin, Giessen
   
Yrkes
erfarenhet
vid de europeiska institutionerna:
2006 till dags dato: Generaldirektör för GD Energi och transport
2005: Direktör GD Näringsliv och industri, "Samordning för konkurrenskraft"
juli 2003-
december 2004
:
Direktör GD Utvidgning, "Bulgarien, Rumänien, Turkiet och samordning"
maj 2000-
juli 2003
:
Direktör GD Utvidgning, "Förhandlingssamordning, föranslutning och finansiella instrument"
1998-2000: Direktör GD Energi och transport, "Internationella relationer, transeuropeisk transport och infrastrukturnät"
1995-1998: Kanslist, därefter biträdande kanslichef hos kommissionären för forskning, innovation och utbildning
1993-1995: Enhetschef vid GD Industri, "Industrisamarbete"
1987-1993: Handläggare, därefter assistent till generaldirektören vid GD Inre marknaden och näringslivsfrågor
1986-1987: Handläggare GD Sociala frågor
   
Yrkes
erfarenhet
före de europeiska institutionerna
1982-1985: Gästföreläsare i juridik, University of Warwick, Coventry, Storbritannien
1979-1982: Vetenskaplig medarbetare/assistent/föreläsare vid de två institutionerna för offentlig rätt (konstitutionell, europeisk, offentlig folkrätt)

 

 

Matthias RUETE, Generaldirektör
Matthias RUETE
Generaldirektör

 

 

 

senaste uppdatering: 16-03-2009