VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  
 

 

 

Generaldirektoratet för energi och transport ligger i Bryssel och svarar under Antonio Tajani, viceordförande i Europeiska kommissionen och kommissionären med ansvar för transportfrågor, och Andris Piebalgs, som är kommisionären med ansvar för energifrågor.

Generaldirektoratet för energi och transport leds av Matthias Ruete och har över 1 000 anställda inom tio direktorat som ligger i Bryssel och Luxemburg.

Utöver arbetet med att utveckla gemenskapens politik för energi och transport, inklusive den som rör statligt stöd, har generaldirektoratet ansvar för förvaltningen av de ekonomiska programmen för stöd till de transeuropeiska nätverken, teknisk utveckling och innovation.

För mer information, se vår uppdragsbeskrivning och besök våra webbsidor:

 

 

senaste uppdatering: 30-01-2009