Navigation path

 

Özel Gizlilik Raporu

Hayatboyu Öğrenme Programı – eForm ve Mobility Tool’da İşlenen ve Saklanan Veriler

Bu rapor eForm toplama uygulaması, verilerin raporlanması ve Hayatboyu Öğrenme Programı altındaki hareketlilikler için çevrimiçi yönetim aracı (Mobility Tool) hakkında bilgi vermektedir. Bu sistem bireylerin kişisel verilerini içerdiğinden, yayınlanması ve işlenmesi Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 18 Aralık 2000 (EC) N° 45/2001 düzenleme koşullarına uyum sağlamaktadır. Bu özel gizlilik raporu bu sistemlerin kişisel verileri kullanım şekli ve bu özel bilgilerin korunma yöntemleri hakkında sizlere bilgi vermektedir.

 • Veri koleksiyonunun amacı nedir?
 • Topladığımız kişisel veriler nelerdir?
 • Bilgilerinizin işlenmesinin teknik anlamı nedir?
 • Sizin bilgilerinize kim erişebilir ve bunlar kime kapalıdır?
 • Verilerinizi ne kadar süreyle tutuyoruz?
 • Kişisel verilerinize nasıl erişebilir, doğrulayabilir ve eğer gerekirse düzeltebilirsiniz?
 • Bilgilerinizin kötü amaçla kullanımı ve yetkisin kişilerin erişimine karşı korumak amacıyla alınan tedbirler nelerdir?
 • Talep ve şikâyetleriniz olduğunla kimle bağlantıya geçeceksiniz?
 • Başvuru


Veri koleksiyonunun amacı nedir?

Başvuruda bulunanların projelerinin seçimi için ilgili verileri sunmaları gereklidir. Komisyonun Hayatboyu Öğrenme Programı eylemlerinin toplam neticesini tayin edebilmek amacıyla proje sonuçlarını takip etmesi gereklidir. Hibe yararlanıcılarının ilgili verileri Ulusal Ajanslara rapor etmesi gereklidir. Ulusal Ajanslar verileri toplar ve özet haline getirip Avrupa Komisyonuna sunarlar. Bu veriler istatistiksel öğeler (numaralar, ülkeler, sektörler) gibi finansal unsurları (hibe, ödeme, vb.) da kapsar. Raporlama zincirini basitleştirmek için Avrupa Komisyonu yararlanıcılara proje formlarını rapor etme ve ayrıca, Hareketlilik Eylemleri için, farklı veriler ve gerekli durumlarda raporlama yapabilmek için tek girişe imkân sağlayan çevrimiçi Mobility Tool kullanıma sunmuştur.

Sayısal veri koleksiyonun yanı sıra, Mobility Tool bireysel katılımcıların sonuç raporlarının (anketler) toplandığı ikinci bir kısma sahiptir. Soruların çoğu kullanıcılara cevaplar hakkında genel olarak bilgi sahibi olmaya ve programın kullanıcılar tarafından algılanmasına imkânı sunan çoktan (1-5 arası) seçmeli sorular şeklindedir.


eFormlar ve Mobility Tool’da topladığımız kişisel veriler nelerdir?

 • Katılımcı organizasyonu irtibat kişisi hakkındaki bilgiler (Unvan, Ad, Soyad, Bölüm, Görev, Cep Telefonu, e-Posta, Resmi Adres, Posta Kodu, Şehir, Ülke, Bölge ve Faks).
 • Ulusal Ajans ve Komisyon yöneticileri hakkındaki bilgiler (Unvan, Ad, Soyad, Bölüm, Görev, e-Posta Adresi).
 • Hareketlilik bireysel hibeleri için başvuran kişi hakkındaki bilgiler (Unvan, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet (e/k), Telefon, e-Posta Adresi, Cadde, Posta Kodu, Şehir, Ülke, Bölge ve Ülke).
 • Anlaşma üzerinde tepki olması durumunda başvuranın projede veya hibe miktarında yer almasına izin vermek amacıyla özel ihtiyaçlar hakkındaki bilgiler (evet/hayır).


Bilgilerinizin işlenmesinin teknik anlamı nedir?

Veri koleksiyonu ve işlenmesi Komisyon’un bilişim standartları ve telekomünikasyon altyapısı kullanılarak yapılmaktadır. Veriler DG Education and Culture tarafından yönetilmekte ve Lüksemburg’daki Komisyon Veri Merkezinde merkezinde saklanmaktadır.


Sizin bilgilerinize kim erişebilir ve bunlar kimin erişimine kapalıdır?

 • LLP yararlanıcı organizasyonu personeli: katılımcılar ve irtibat kişisinin kendi projelerindeki verileri.
 • Ulusal Ajans personeli: katılımcılar ve irtibat kişisinin kendi ülkelerinden ve gelen katılımcıların kendi ülkelerinden gelen verileri.
 • Avrupa Komisyonu’nun gösterilen personeli, DG EAC: katılımcılar ve irtibat kişisinin tüm verileri.

Bununla da kalmayıp, verileriniz uygun olması durumunda aşağıdaki servislerde kullanılabilir.

 • DG EAC, unit IAC
 • Internal Audit Services
 • OLAF
 • Court of Auditors


Verilerinizi ne kadar süreyle tutuyoruz?

Kişiler veriler programın yaşam döngüsü boyunca sistemde kalır ve projeler için raporlama bununla bağlantılıdır. Veriler sonuç raporlarından sonra kullanıcıların sonraki postalama problemleri, denetleme ve değerlendirme ihtimallerine karşı yaklaşık olarak beş yıl tutulmalıdır.


Kişisel verilerinize nasıl erişebilir, doğrulayabilir ve eğer gerekirse düzeltebilirsiniz?

Kişisel bilgilerinize erişim hakkı elde etmek ve değişiklik, verilerinizi iptal veya bloke etmek için denetleyiciye talep gönderebilirsiniz. Lütfen bu talebinizin sadece (EC) N° 45/2001’de belirtilen durumlara uygun olması durumunda kabul edileceğini göz önünde bulundurunuz.

Tüm istekler hareketliliğinizi yönetmekle sorunlu olan Ulusal Ajans’a posta veya elektronik posta ile gönderilmelidir.


Bilgilerinizin kötü amaçla kullanımı ve yetkisin kişilerin erişimine karşı korumak amacıyla alınan tedbirler nelerdir?

Veriler Komisyon’da saklanmaktadır (ve kurumun elektronik varlığının veri bütünlüğü ile güvenirliliğini korumak amacıyla Komisyon tarafından gerçekleştirilen çeşitli koruma tedbirleri ile korunurlar).


Talep ve şikâyetleriniz olduğunla kimle bağlantıya geçeceksiniz?

İlk aşama hareketliliğinizi yöneten Ulusal Ajans’la bağlantı kurmaktır (mevcut Ulusal Ajansların listesi için http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm ).

Buna ilave olarak aynı zamanda aşağıdaki seçenekler aracılığıyla da bağlantı kurabilirsiniz:

Ve/veya:

Ülkenizdeki veri korumadan sorumlu yetkili (ulusal veri koruma yetkilileri listesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm).


Başvuru

Herhangi bir çelişki olması durumunda şikayetler Avrupa Veri Koruma Yöneticisine (European Data Protection Supervisor - EDPS) iletilebilir. http://www.edps.europa.eu