Navigation path

 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA
EGYEDI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A MOBILITY TOOL ÉS AZ EFORM KERETEI KÖZÖTT TÖRTÉNŐ ADATTÁROLÁSRÓL ÉS –FELDOLGOZÁSRÓL

Jelen nyilatkozat az Egész életen át tartó tanulás program keretein belül megvalósuló mobilitásokkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik. Az adatok összegyűjtése az eForm-mal, feldolgozásuk és tárolásuk pedig egy online eszközzel, a Mobility Tool-lal történik. Mivel ez a rendszer egyének személyes adatait tartalmazza, az Európai Parlament és az Európai Tanács 2000. december 18-I, 45/2001 sz. rendelete szabályozza működését. Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok kezelésének módját, és az azok védelme érdekében megtett intézkedéseket.

 • Mi az adatgyűjtés célja?
 • Mi az adatgyűjtés célja??
 • Milyen technikai eszközöket alkalmazunk az adatok feldolgozása során?
 • Ki férhet hozzá az adatokhoz és kik ismerhetik meg azokat?
 • Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?
 • Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, milyen módon ellenőrizheti azoknak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, milyen módon javíthatja azokat?
 • Milyen biztonsági intézkedések védik adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől illetve a visszaéléstől?
 • Kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van?
 • Jogorvoslat


MI AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA?

A projektek értékeléséhez a pályázók által megadott releváns adatokra van szükség. Az Egész életen át tartó tanulás program hatásainak értékeléséhez a Bizottságnak nyomon kell követnie a mobilitási projektek eredményeit. Az egyes projektekről a támogatottak által készített beszámolókban szereplő adatokat a Nemzeti Irodák gyűjtik, majd összesített jelentést készítenek az Európai Bizottság részére. Az adatok között pénzügyi (támogatások, kifizetések stb.), valamint statisztikai jellegűek (számok, országok, ágazatok stb.) is vannak. A beszámolás egyszerűsítése érdekében az Európai Bizottság a mobilitási projektek résztvevői számára beszámoló űrlapokat biztosít, valamint elindította on-line eszközét, a Mobility Tool-t, ami lehetővé teszi az adatok egy rendszeren belül történő kezelését és igény szerint jelentések elkészítéséhez szükséges lekérdezését.

A mennyiségi adatok gyűjtése mellett, a Mobility Tool alkalmas az egyéni résztvevők beszámolóinak (űrlapok) összegzésére is. A megválaszolandó kérdések többnyire zártak (válaszolni egy 1-5 terjedő minőségi skálán lehet), ami lehetővé teszi a válaszok áttekinthetőségét, valamint a résztvevők programról alkotott véleményének megismerhetőségét, értékelhetőségét.


MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK AZ EFORM-BAN ÉS A MOBILITY TOOL-BAN?

 • A résztvevő szervezetek kapcsolattartóinak adatai (titulus, keresztnév, vezetéknév, munkahelyi egység, pozíció, mobil telefonszám, e-mail cím, cím, irányítószám, város, ország, régió és fax).
 • A Nemzeti Iroda és a Bizottság tisztviselőinek adatai (titulus, keresztnév, családi nevét, e-mail cím, munkahelyi egység, pozíció).
 • Egyéni mobilitásra támogatást igénylők adatai (titulus, keresztnév, vezetéknév, születési ideje, neme, telefonszám, e-mail cím, utca, házszám, irányítószám, város, régió és ország).
 • Az egyéni pályázók speciális igényeire vonatkozó adatok (igen/nem válaszok) is összegyűjtésre kerülnek, amennyiben azok a jelentkezők részvételének biztosításához külön intézkedések megtételét tehetik szükségessé vagy hatással lehetnek a támogatás összegére.


MILYEN TECHNIKAI ESZKÖZÖKET ALKALMAZUNK AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA SORÁN?

Az adatgyűjtés és feldolgozás során az Európai Bizottság IT sztenderdjeit és telekommunikációs infrastruktúráját alkalmazzuk. Az adatokat egy - a DG Education and Culture által felügyelt, az Európai Bizottság Központi Adatközpontjában, Luxemburgban elhelyezett - központi adatbázisban tároljuk.


KIK FÉRHETNEK HOZZÁ ADATAIHOZ ÉS KIK KAPJÁK MEG AZOKAT?

 • az LLP programban támogatást elnyert szervezetek munkatársai: hozzáférnek a saját projektjeikben a résztvevők és a kapcsolattartók adataihoz
 • a Nemzeti Irodák munkatársai: hozzáférnek a saját országukban pályázatot benyújtó résztvevők és kapcsolattartók, valamint a külföldről országukba érkező résztvevők adataihoz
 • az Európai Bizottság és a DG EAC által kijelölt munkatársak: hozzáférnek a résztvevők és a kapcsolattartók összes adatához

A fentieken túl, a személyes adatok – szükség esetén – a következő szervezetekhez kerülnek továbbításra:

 • DG EAC, unit IAC
 • Európai Bizottság belső audit szervei
 • Európai Csalás Elleni Hivatal
 • Európai Számvevőszék


MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

A személyes adatok a program és a kapcsolódó jelentéstétel időtartama alatt érhetők el a rendszerünkben. A záró beszámolót követő öt évig az adatoknak rendelkezésre kell állniuk annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő utólagos problémák, ellenőrzések vagy értékelések esetén a résztvevők elérhetőek legyenek..


HOGYAN FÉRHET HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIHOZ, MIKÉNT ELLENŐRIZHETI ÉS JAVÍTHATJA AZOKAT?

A személyes adatokhoz való hozzáférés, azok módosítása, törlése vagy “blokkolása” az adatok kezelőjének küldött írásos megkeresés formájában kérhető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen kérését csak az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 sz. rendeletének 5. cikkében foglaltaknak megfelelő, indokolt esetben áll módunkban teljesíteni.

Minden személyes adatokkal kapcsolatos kérést postai vagy elektronikus levél formájában szükséges eljuttatni a Nemzeti Irodának, az adott mobilitási programmal foglalkozó munkatárshoz.


MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK VÉDIK ADATAIT AZ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉSTŐL ILLETVE A VISSZAÉLÉSTŐL?

Az adatok biztonságáról a Bizottság gondoskodik (számos, a Bizottság által foganatosított, az intézményei elektronikus rendszereinek sértetlenségét és bizalmasságát szolgáló intézkedés révén).


KIHEZ FORDULJON A SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIKKEL ÉS PANASZAIVAL?

Kérjük, elsőként a mobilitási programot kezelő Nemzeti Irodához forduljanak.

A nemzeti irodák elérhetőségei az alábbi címen találhatóak: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm ).

További elérhetőségek:

És/vagy:

Az adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó nemzeti szervezet.

A nemzeti adatvédelmi szervezetek listája az alábbi linken található meg: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm).

Magyarországon pályázóként fordulhat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (www.obh.hu) is.


JOGORVOSLAT

Nézeteltérés esetén panasszal fordulhat az Európai Adatvédelmi Biztoshoz (EDPS) http://www.edps.europa.eu