Sökväg

Offentlig upphandling

Skillnaden mellan ett offentligt upphandlingsavtal och ett bidrag

Upphandling omfattar offentliga avtal som kommissionen ingår med leverantörer för att mot betalning få en tjänst utförd eller en vara levererad. Leverantörerna väljs ut i anbudsförfaranden.

Bidrag innebär att kommissionen ger ekonomiskt stöd, i form av en subvention, till en åtgärd som en extern organisation vidtar, eftersom den organisationens verksamhet bidrar till att uppnå EU:s politiska mål. Bidragsmottagarna väljs ut i en ansökningsomgång.

Upphandling på området ekonomi och finans


En rad studier och utvärderingar utförs av externa leverantörer för generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) räkning. GD Ekonomi och finans ingår också en rad avtal för att få statistik till sina databaser.

För att få sådana tjänster utförda, väljer GD Ekonomi och finans externa leverantörer i upphandlingsförfaranden (anbudsförfaranden).

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek