Navigacijska pot

PNarole_s

Razlika med javnim naročilom in nepovratnimi sredstvi

Naročila zajemajo javna naročila storitve ali izdelka v zameno za plačilo, ki jih Komisija sklene z gospodarskimi subjekti. Izvajalci se izberejo na javnem razpisu.

Pri nepovratnih sredstvih Komisija finančno podpre dejavnost zunanje organizacije s subvencijo, ker dejavnosti te organizacije prispevajo k ciljem politike EU. Koristniki nepovratnih sredstev so izbrani na razpisu za zbiranje predlogov.

Možnosti za naročila na področju gospodarskih in finančnih zadev


Zunanji izvajalci izvajajo različne študije in ocene za Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve. Precej naročil je tudi v zvezi z zagotavljanjem statističnih podatkov za baze Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve.

Zunanje izvajalce za te storitve izbere Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve na javnem razpisu.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo